Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Prelekcja "Człowiek to całość" - Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Sztuka integruje i otwiera

2013-04-27,

Kategoria : Szkolenia, warsztaty

Sztuka jako medium komunikacji z otaczającym światem, metoda leczenia, środek autoekspresji - właściwości  integracyjne aktywności artystycznej wykorzystuje projekt „Twórcza Terapia”.

„Twórcza Terapia” to program, adresowany do grup marginalizowanych przede wszystkim dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ma on na celu wyrównywanie szans społecznych. Główne założenie projektu to aktywizacja osób niepełnosprawnych  oraz stymulowanie ich do odkrywania własnych możliwości w działaniach artystycznych. Dzięki temu odzyskują oni  wiarę w swoją moc sprawczą, siły i zdolności.

„Twórcza Terapia” zakłada motywowanie społeczeństwa do zmiany sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez wzajemne  interakcje. Przeciwdziała to przejawom wykluczenia społecznego i buduje otwarte społeczeństwo.

W trakcie zajęć warsztatowych wykorzystywane są zróżnicowane działania i techniki arteterapeutyczne, jak chociażby: taniec, teatroterapia, fotografia, muzykoterapia. Wspólnym mianownikiem wiążącym te aktywności jest ich dobroczynny wpływ na uczestników – pozwalający się otworzyć na otaczającą sferę społeczną, kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

W ramach projektu „Twórcza terapia” realizowane są następujące działania:

Zajęcia arteterapeutyczne odbywające się w formie cyklicznych warsztatów, trwające od lutego 2012 do grudnia, z przerwą wakacyjną.

Większość zajęć, zaproponowanych w ramach projektu, została pomyślana w ten sposób, by były dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych, bez względu na ich wiek lub  stopień sprawności intelektualnej czy dysfunkcji fizycznej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty. Dla grup zorganizowanych jest możliwość przeprowadzenia warsztatów w dni powszednie, po uprzednim uzgodnieniu. Do tej pory odbyły się plastyczne, ceramiczne oraz teatralne. Najbliższe zajęcia –27 kwietnia. Uczestnicy będą wykańczać prace plastyczne inspirowane wierszami Brzechwy rozpoczęte na ostatnim spotkaniu. Zajęcia zakładają interdyscyplinarność - korzystanie z różnych dziedzin sztuki.

W maju czeka nas duże wyzwanie, wyjazd ze spektaklem „Przenikanie” na IV Festiwal Akcept w Gdańsku. Od 16 do 18 maja  na gdańskiej scenie zaprezentują się dwie grupy z Elbląga: grupa teatralna z CSE „Światowid” oraz integracyjna grupa teatralna, złożona z uczestników projektu Twórcza Terapia i  wolontariuszy. Spektakl to efekt współpracy osób niepełnosprawnych z wolontariuszami i profesjonalnymi muzykami. Muzyka na żywo wzmacnia ekspresję, dostarcza niezwykłych wrażeń. Teatr to nie tylko praca z ciałem, ale i dźwiękiem, poszukiwanie różnorodnych form ekspresji – mówi organizatorka wydarzenia, Teresa Miłoszewska­.

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej 22–27 lipca

Program zajęć co roku obejmuje zajęcia z wielu artystycznych dziedzin takich, jak: malarstwo, papieroplastyka, rysunek, witraż, ceramika, taniec, fotografia, film, muzyka, teatr. Pedagodzy, artyści, terapeuci pomagają w kształtowaniu twórczego potencjału młodzież z niepełnosprawnością. Różnorodne, odbywające się codziennie, warsztaty to świetny sposób na znalezienie swojej własnej drogi artystycznego rozwoju. Zajęcia odbywają się nie tylko w budynku CSE „Światowid”, ale i w plenerze, np. w parku Bażantarnia. W działania, realizowane w ramach Letniej Szkoły, zaangażowana jest co roku grupa wolontariuszy – młodzież z elbląskich szkół średnich oraz studenci

Międzynarodowy Plener Artystyczny „Impresje” 18–24 sierpnia

Plener, jak co roku, będzie miejscem spotkania się twórców znanych w środowisku oraz początkujących adeptów sztuk plastycznych, fotografii czy poezji – mówi Teresa Miłoszowska. Wśród uczestników będą również osoby niepełnosprawne, posiadające dorobek artystyczny. Trwające tydzień wspólne obcowanie i tworzenie, wieczory poetyckie, warsztaty prowadzone przez profesjonalistów zaowocują powstaniem różnorodnych prac i integracją uczestników.

Szczególne miejsce w projekcie zajmują konkursy, które pozwalają na twórczą rywalizację, wymianę myśli i doświadczeń oraz inspiracji.

VII Ogólnopolski Konkurs Kompozycje

Celem konkursu jest prezentacja prac plastycznych w dziedzinie malarstwa, grafiki oraz batiku. Jest on skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób dorosłych.

Duża ilość nadsyłanych rokrocznie prac przekracza pół tysiąca. Świadczy to o renomie jaką „Kompozycje” cieszą się od lat w środowisku artystycznym.

W tym roku, finał będzie mieć miejsce w grudniu.

XIV Ogólnopolski Konkurs Ceramiony

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i plastycznych oraz uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalnooświatowych i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Od lat cieszy się sporym powodzeniem. Co roku do „Światowida” napływa coraz więcej prac. Ceramiony to nowatorskie spojrzenie na tworzywo ceramiczne, poszukiwanie nowych rozwiązań formalnych i źródeł organizacji.

–Każdego roku poziom konkursu jest coraz wyższy, a powstające prace są coraz ciekawsze – mówią organizatorzy.

7. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 22 –23 listopada 2013

W ramach MSA realizowane są: spektakle, koncerty, warsztaty plastyczne, pokazy filmowe, spotkania integracyjne, konferencyjne, wystawy plastyczne i fotograficzne. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne to również szczególna okazja do promowania kultury polskiej.

W poprzednich edycjach MSA wzięli udział artyści tworzący w dziedzinie: teatru, fotografii, muzyki, tańca, plastyki, m.in. ze Szwecji, Litwy, Finlandii, Rosji, Niemiec, Ukrainy oraz Polski.

Do kadry prowadzącej zajęciach w ramach Twórczej terapii należą instruktorzy CSE „Światowid”, ale także zaproszeni plastycy czy muzycy.

 

Patronat Honorowy nad 7. Międzynarodowymi Spotkaniami Artystycznymi objął Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Edukacja – Edukacja kulturalna, środków Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz własnych.


Autor: Paulina Łuczak

Drukuj
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna