Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty: W 5 dni dookoła świata

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Zasady współpracy CSE „Światowid” z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

2016-03-18,

Kategoria : Współpraca z NGO

Na podstawie Uchwały XIII/298/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu otrzymało dotację podmiotową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku w wysokości 30.000 zł.

W związku z powyższym dokonano następującego podziału środków:

- 25.000 zł na współorganizację zadań na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”.

W roku 2016 priorytetowo wspierane będą działania o zasięgu ponadlokalnym, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Wnioski o współorganizację mogą być składane:

a) w terminie podstawowym – do 15 kwietnia 2016 r.

b) w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia 2016 r.

Termin dodatkowy składania wniosków uruchomiony będzie w miarę wolnych środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych.

Szczegółowe zasady oraz dokumenty dotyczące aplikowania dostępne są w załącznikach do tego artykułu.

- 5.000 zł na organizację szkoleń, warsztatów realizowanych przez CSE „Światowid” w Elblągu dla liderów NGO, animatorów społecznych oraz  fundowanie nagród w konkursach współorganizowanych przez CSE – zadania o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Drukuj

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna