Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Zagraliśmy z dala od klawiatury, a bliżej literatury.

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg na inwestora zastępczego

2011-02-02,

Kategoria : Z życia firmy

Przetarg na inwestora zastępczego

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wyłonienie inwestora zastępczego w ramach projektu pn. "Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eŚwiatowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.

Oferty można składać do piątku, 11.02.2011 do godz. 12.00 w sekretariacie CSE ŚWIATOWID (pokój nr 31, I piętro). 

Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty:

- ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 1. UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ!

Na mocy art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 07.02.2011r. dokonuje zmiany treści SIWZ (aktualny folder SIWZ pn. MD_1_2011_SIWZ_ZMIANA_07_02_2011).

Poniżej zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. UWAGA:

w dniu 07.02.2011 Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 04.02.2011r., umieścił informację o wartości szacunkowej zamówienia (poniżej załącznik pn. informacja_o_wartosci_szacunkowej_zamowienia).

3. UWAGA:

W dniu 07.02.2011 na adres Zamawiajacego wpłynęły zapytania do SIWZ, na które odpowiadamy poniżej (załącznik pn. odpowiedzi_07_02_2011).

4. UWAGA W dniu 09.02.2011r. na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ, na które odpowiadamy poniżej (załącznik pn. odpowiedzi_10_02_2011.doc).

5. UWAGA

Zamawiający informuje, że na mocy art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy aktualną treść SIWZ (folder pn. MD_1_2011_SIWZ_ZMIANA_10_02_2011.zip). W związku z tym, że zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz poniżej (plik pn. MD_1_2011_ogloszenie_BZP_korekta)

6. UWAGA

Informujemy, że w dniu 10.02.2011r. na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ dot. sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zapytania (plik pn. odpowiedzi_11_02_2011.doc).

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
oraz  budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

 


Drukuj

Pliki

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna