Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Rusza rozbudowa! Konferencja prasowa 14.08.2018

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Ewidentnie ważne

Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu

 dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

                                                                                         
                                  
                                          
   
                                   ORGANIZATOR:                                                          PARTNER:
                              

 

 

okres realizacji: lipiec-październik 2018 r.

Po II wojnie światowej na terenach obecnego woj. warmińsko-mazurskiego miała miejsce praktycznie całkowita wymiana ludności. Ciągłość kulturowa tych terenów została przerwana. Nowi mieszkańcy zostawiając swoje domostwa przybyli do obcej dla nich ziemi. Często wręcz nienawidzili jej poprzednich mieszkańców i próbowali zatrzeć po nich ślady, uzupełniając powstałą „kulturową lukę”, własnym dziedzictwem kulturowym. Cmentarze jako materialne ślady żyjących wcześniej na tych terenach ludzi, pozbawione opieki ulegały degradacji. Znajdujące się na nich nagrobki, w wielu przypadkach zostały bezpowrotnie utracone, stając się źródłem pozyskiwania kamienia nagrobkowego. Ówcześni mieszkańcy nie rozumieli ich znaczenia jako świadectwa przeszłości tych ziem i nie mieli szacunku dla byłych ich mieszkańców, co dodatkowo utrudniało budowanie tożsamości regionalnej. Stopniowo, na zabytkowe nekropolie, zaczęli zwracać uwagę lokalni historycy, konserwatorzy, władze lokalne, ale i zwykli mieszkańcy. Powstał Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy, 556 zabytkowych nekropolii zostało wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. W tym, w 2007 roku nieczynny cmentarz ewangelicki, zwany „starym” w Pasymiu przy ul. Kościuszki, którego istnienie potwierdzają dokumenty już z XVIII w. Do dziś dotrwało niewiele nagrobków, a stanowiąca najciekawszy obiekt, XIX wieczna kaplica grobowa rodziny Rutkowskich, znajduje się w bardzo złym stanie. Na tym najstarszym w mieście cmentarzu spoczywają ważne dla historii miasta osoby, w tym jego trzej burmistrzowie z XIX w.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Pasymia na temat wartości historycznej najstarszego w tym mieście ewangelickiego cmentarza.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

- 5-dniowe warsztaty terenowe połączone z inwentaryzowaniem i dokumentowaniem zabytkowego cmentarza i kaplicy w Pasymiu (27-31.08.2018).

- Warsztaty plastyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży "Pasym - przewodnik niecodzienny" (30.08.2018).

- Spotkanie z mieszkańcami Pasymia, podsumowujące badania terenowe (30.08.2018).

- Wystawa pt. ”Dziedzictwo kulturowe Pasymia”  prezentowana w otwartej przestrzeni Pasymia (14.09.2018).

- Dwa warsztaty dla uczniów z pasymskich szkół (14.09.2018).

Zrealizowane podczas projektu materiały – zdjęcia, opisy, skany zostaną udostępnione na stronie cyfrowewm.pl. Efekty projektowej pracy będą zamieszczone na najpopularniejszym portalu skupiającym zdigitalizowane zabytki z terenu Warmii i Mazur.

AKTUALNOŚCI:

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami terenowymi, organizowanymi przez Stowarzyszenie Jantar w projekcie "Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu" dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa” nabór wolontariuszy został, zgodnie z regulaminem, zamknięty wcześniej. Oto lista osób, które będą mogły wziąć udział w badaniach oraz lista rezerwowa:

OSOBY PRZYJĘTE : 

 1. Paulina Kulesza
 2. Dagmara Król
 3. Zuzanna Jakubowska
 4. Mateusz Osiadacz
 5. Justyna Sobotka
 6. Anna Majewska
 7. Marta Liszewska
 8. Karolina Kolaska
 9. Kinga Alina Langowska
 10. Anna Wojszel
 11. Maciej Żmuda
 12. Weronika Przygocka

LISTA REZERWOWA:

 1. Beniamin Muszałowski
 2. Iwona Szymichowska
 3. Mateusz Janicki
 4. Ewa Pisarska
 5. Maciej Rogacki
 6. Adam Brodacki
 7. Katarzyna Mich
 8. Patrycja Sudomierska
 9. Aleksandra Trawczyńska
 10. Arkadiusz Młyńczak
 11. Jerzy Miałdun

Projekt "Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu" dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna