Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty krawieckie "Od juniora do seniora"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Historia Muzyką Pisana

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest realizatorem projektu "Historia Muzyką Pisana”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Projekt realizowany jest w okresie maj-wrzesień 2018 r.

Projekt „Historia Muzyką Pisana” skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, mieszkańców regionu. Głównym celem jest przywrócenie pamięci, zainteresowania i wiedzy dotyczącej odchodzącej już do lamusa spuścizny polskiego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, której jednym z istotnych elementów jest kultura narodowa przejawiająca się przede wszystkim muzyką, tańcem, rękodziełem. Realizując projekt będziemy chcieli lokalnej społeczności przywrócić pamięć lokalną poprzez odkrywanie historii „Małej ojczyzny” i jej zasobów źródłowych, ułatwić szukanie wzorców we własnej kulturze i nakłonić do podtrzymywania tradycji, promować charakter polskiego i wyjątkowego z racji regionalizmu, lokalnego dziedzictwa kulturowego. Głównymi działaniami będą: warsztaty edukacyjno – artystyczne w zakresie tworzenia etnoilustracji; warsztaty muzyczne w zakresie nauki gry tradycyjnych motywów muzycznych, śpiewu ludowego i charakterystycznej rytmiki muzyki ludowej; Tańcograjka - zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci w oparciu o starodawne gry, zabawy i bajki; warsztaty taneczne w zakresie podstawowych kroków tradycyjnych tańców polskich; zorganizowanie Potańcówki międzypokoleniowej z udziałem kapel specjalizujących się w dawnej muzyce ludowej. Działania projektowe realizowane będą w Elblągu oraz w miejscowości województwa warmińsko – mazurskiego, o utrudnionym dostępie do edukacji i kultury.

Udział we wszystkich warsztatach i imprezach jest otwarty i bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna