Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Rusza rozbudowa! Konferencja prasowa 14.08.2018

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Rozbudowa, przebudowa i remont CSE „Światowid”

Celem  ogólnym  projektu  jest  zwiększenie  efektywności  wykorzystania  potencjału  kulturowego  w  osiąganiu korzyści  społecznych  i  gospodarczych  w  wymiarze  krajowym,  regionalnym  i lokalnym  poprzez  rozbudowę, przebudowę  i remont obiektu CSE Światowid.

Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Tytuł: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Okres realizacji: lata 2016 - 2019

Kwota całkowita projektu: 15.036.000,98 zł

Dofinansowanie PO IiŚ 2014-2020: 10.390.732,37 zł

Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 4.645.268,61 zł

Celami szczegółowymi są:

- uzyskanie nowych powierzchni i funkcjonalności na działania kulturalne,

- uzyskanie nowych funkcjonalności przebudowanej i wyremontowanej powierzchni,

- rozszerzenie oferty kulturalnej CSE Światowid zwiększenie dostępu do usług kulturalnych,

- poprawa  lokalnej  i  regionalnej  atrakcyjności ci  pod  względem  możliwości  spędzania  wolnego  czasu  oraz turystycznej, w tym turystyki kulturalnej,

- poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców regionów poprzez zwiększenie dostępu do  obiektu kultury – sprzyjającemu rozwojowi aktywnych form spędzania wolnego czasu,

- poprawa infrastruktury obiektu w celu udostępnienia dla osób z niepełnosprawnościami,

- rozwój  społeczności  regionów  poprzez  umożliwienie  obcowania  z  kulturą,  z  uwzględnieniem  osób  z niepełnosprawnościami,

- poprawa  efektywności  wykorzystania  potencjału  infrastruktury  kultury  w  osiąganiu  korzyści  społecznych  i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym. 

Rezultatem projektu będzie:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 14 823 odwiedziny/rok;

- Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - 116 648 osoby/rok;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 2 EPC;

 

 

--------

Aktualne zamówienia publiczne znaleźć można w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna