Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Światowid

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuletyn

A A A


menu

Galeria

Event dla kobiet, dzień pierwszy

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Światowidowy kurs na edukację

Projekt „Światowidowy kurs na edukację” jest skierowany do 12 osób zatrudnionych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Projekt rozpocznie się w sierpniu 2016 roku, a skończy we wrześniu 2017 roku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników Światowida, a także poszerzenie ich horyzontów i zwiększenie motywacji. Dzięki projektowi będziemy chcieli wprowadzić do oferty kulturalnej „Światowida” nowych działań, szczególnie pod kątem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Chcemy stać się  nowoczesną i pełną ciekawych pomysłów instytucją kultury, dzięki której zarówno młodzi mieszkańcy, jak i osoby dojrzałe oraz osoby defaworyzowane będą mogły spełniać swoje marzenia, rozwijać talenty, doskonalić umiejętności – dodaje Antoni Czyżyk.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu doskonalącym znajomość języka angielskiego, szkoleniach przygotowawczych oraz wizytach w zagranicznych instytucjach kultury w Danii i Hiszpanii. Zdobytą w programie wiedzę i umiejętności wykorzystają, dzieląc się z innymi pracownikami kultury oraz środowiskiem lokalnym, a potem włączą do nowej koncepcji działalności instytucji. W wyniku realizacji projektu pojawić się mają nowe pomysły, nowe  programy autorskich warsztatów, nowe imprezy i wydarzenia kulturalne.

Projekt znalazł się w pierwszej dziesiątce wśród grantów do realizacji, w akcji 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych w programie Erasmus + w roku 2016. Otrzymał najwyższą kwotą dofinansowania w wysokości 39 744 euro.

 

***

W dniach 2-8 kwietnia oraz 7-13 maja br. dwunastu pracowników CSE „Światowid” w Elblągu wzięło udział w pierwszej projektowej mobilności w ramach projektu „Światowidowy kurs na edukację”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Kursy realizowane były w Barcelonie i Kopenhadze.

Celem szkolenia było poznanie nowych metod i narzędzi pracy i wdrożenie ich w Nasz system pracy. I faktycznie, cel został osiągnięty. Zwiedziliśmy instytucje kultury o podobnym profilu działalności co nasza, poznaliśmy dyrektorów, prezesów i pracowników hiszpańskich i duńskich stowarzyszeń, kin oraz muzeów. Dodatkowo wymieniliśmy się doświadczeniami i nawiązaliśmy nowe partnerstwa. Do Polski wróciliśmy z nowymi pomysłami i inspiracjami.

 

 "Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca."

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna