Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty krawieckie "Od juniora do seniora"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego

 

 

 

Zadanie polega na digitalizacji fragmentów unikatowego w skali świata zabytku techniki, jakim jest uznany za pomnik historii Kanał Elbląski. W ramach projektu wykonana zostanie digitalizacja 3D, elementów składowych 5 zespołów pochylni oraz udokumentowane zostaną fragmenty zabytkowego szlaku żeglownego w formie serii panoram sferycznych. Projekt zakłada opracowanie oraz szerokie i różnorodne w formie udostępnienie w wirtualnej przestrzeni, pozyskanych w czasie digitalizacji zasobów. Wykonana aplikacja VR będzie formą wykorzystania nowoczesnych technologii do prezentacji zdigitalizowanych zbiorów. Popularyzacji efektów tych działań oraz edukacji kadry nauczycielskiej w dziedzinie wykorzystania zasobów cyfrowych służyć będą specjalnie zrealizowane warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

Planowane jest szerokie i bezpłatne udostępnienie za pośrednictwem nowych mediów wszystkich rezultatów projekt wykorzystujących materiał pozyskany w ramach digitalizacji unikatowych 5 zespołów pochylni oraz fragmentów szlaku żeglownego zabytkowego Kanału Elbląskiego. Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D i fotogrametrii budynków maszynowni, animacje 5 zespołów pochylni (w których skład wchodzą budynek maszynowni, 2 stanowiska śluzowania -górne i dolne -oraz 2 wózki), a także panoramy sferyczne ze szlaku żeglownego dostępne będą wraz z popularno – naukowymi ich opisami (również w języku angielskim) na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl. Ze względu na swoją objętość i specyfikę, kopie wzorcowe, materiał z digitalizacji w formie „surowych”, nie opracowanych skanów 3D i zdjęć do panoram, jak również materiały opracowane dostępne będą na dedykowanych programach, na miejscu, w siedzibie Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Efekty digitalizacji udostępnione zostaną również w formie aplikacji VR.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna