Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty "Kultura dla seniora - senior dla kultury"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego

 

 

 

Zadanie polega na digitalizacji fragmentów unikatowego w skali świata zabytku techniki, jakim jest uznany za pomnik historii Kanał Elbląski. W ramach projektu wykonana zostanie digitalizacja 3D, elementów składowych 5 zespołów pochylni oraz udokumentowane zostaną fragmenty zabytkowego szlaku żeglownego w formie serii panoram sferycznych. Projekt zakłada opracowanie oraz szerokie i różnorodne w formie udostępnienie w wirtualnej przestrzeni, pozyskanych w czasie digitalizacji zasobów. Wykonana aplikacja VR będzie formą wykorzystania nowoczesnych technologii do prezentacji zdigitalizowanych zbiorów. Popularyzacji efektów tych działań oraz edukacji kadry nauczycielskiej w dziedzinie wykorzystania zasobów cyfrowych służyć będą specjalnie zrealizowane warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

Planowane jest szerokie i bezpłatne udostępnienie za pośrednictwem nowych mediów wszystkich rezultatów projekt wykorzystujących materiał pozyskany w ramach digitalizacji unikatowych 5 zespołów pochylni oraz fragmentów szlaku żeglownego zabytkowego Kanału Elbląskiego. Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D i fotogrametrii budynków maszynowni, animacje 5 zespołów pochylni (w których skład wchodzą budynek maszynowni, 2 stanowiska śluzowania -górne i dolne -oraz 2 wózki), a także panoramy sferyczne ze szlaku żeglownego dostępne będą wraz z popularno – naukowymi ich opisami (również w języku angielskim) na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl. Ze względu na swoją objętość i specyfikę, kopie wzorcowe, materiał z digitalizacji w formie „surowych”, nie opracowanych skanów 3D i zdjęć do panoram, jak również materiały opracowane dostępne będą na dedykowanych programach, na miejscu, w siedzibie Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Efekty digitalizacji udostępnione zostaną również w formie aplikacji VR.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna