Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid ekulturalni.pl rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Dzień Działacza Kultury 2018

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Kręgi Kultury

Nazwa programu: Dom Kultury + Edukacja artystyczna

 

Operator programu: Narodowe Centrum Kultury

 

 

 

Partnerzy projektu:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu
  2. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu
  3. Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
  4. Gimnazjum nr 2 w Ornecie
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu.

 

Udział w programie zakłada współpracę partnerską domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych.

Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

Termin realizacji projektu: 1.10 – 30.11.2012

Wartość projektu: 52 514 zł

Kwota dofinansowania NCK – 42 000 zł (79,98%)

Udział własny – 10 514 zł (20,02%)

Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest  do dzieci i młodzieży z Elbląga oraz Ornety. Różnorodność i interdyscyplinarność działań oraz włączanie w nie osób niepełnosprawnych są niezwykle istotne w procesie integracji społecznej. Uczestnikami działań projektowych będą dzieci i młodzież z różnych środowisk wychowawczych, o różnym statusie materialnym. Inne będą ich doświadczenia w zakresie uczestnictwa w kulturze i inne oczekiwania w tym względzie. Różnorodność ta może być czynnikiem stymulującym i inspirującym, zarówno dla uczestników, jak i dla kadry realizującej działania projektowe.

 W trakcie realizacji projektu korzystać będziemy z innowacyjnych form pracy z uczestnikami, m.in. z interaktywnych warsztatów, akcji happeningowych, pedagogiki zabawy. Zastosowane metody realizacji poszczególnych przedsięwzięć sprzyjać będą aktywnemu uczestnictwu w działaniach inspirujących zachowania twórcze.

 Zakładamy, że w projekcie weźmie aktywny udział około 150 uczestników, średnio około 30 uczniów z każdej szkoły partnerskiej. Natomiast odbiorcami np. akcji happeningowej i wystawy będzie szersza grupa uczniów szkół partnerskich. Szacunkowa liczba odbiorców około 1000.

 W ramach projektu zakładamy zrealizowanie: 5 modułów 2-godzinnych zajęć warsztatowych dla każdej grupy, 5 wykładów, prelekcji z udziałem artystów, twórców, akcji happeningowej, wystawy prac, wyjazdu wszystkich grup do galerii i muzeów w Gdańsku i Sopocie. Na zakończenie projektu przewidziane jest spotkanie podsumowujące z udziałem liderów (nauczycieli, dyrektorów szkół) oraz ewaluacja projektu w oparciu o przeprowadzone wcześniej ankiety i obserwacje. W ramach działań projektowych powstanie 18 scenariuszy zajęć opublikowanych na platformie e-learningowej.

Projekt KRĘGI KULTURY ma sprzyjać rozwijaniu szkoły jako miejsca realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsca rozbudzania aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Współczesna edukacja kulturalna nie może się ograniczać jedynie do przyswajania przez młodych ludzi wiedzy w zakresie sztuki i twórczości artystycznej. Edukacja ma kształtować osobowość dziecka, aby kontakt z kulturą stawał się źródłem indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emocji. Musi rozwijać umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język sztuki. Celem edukacji winno być takie działanie na emocje, które wywoła u młodych ludzi umiejętność aktywnego doznawania piękna, i które umożliwi im kreatywny kontakt ze sztuką. W dobie powszechnej unifikacji kultury pragniemy równocześnie skierować uwagę na wydarzenia kulturalne oraz zjawiska kulturowe zachodzące w społeczności lokalnej.

 Działania projektowe realizowane będą w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, instytucji ściśle współpracującej z lokalnymi artystami profesjonalnymi oraz artystami  i twórcami ludowymi z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. W naszych działaniach korzystać będziemy również z materiałów udostępnionych przez Portal Kulturalny Warmii i Mazur eswiatowid.pl, dysponujący materiałami radiowymi i filmowymi dotyczącymi historii, kultury oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Część tych materiałów nagrano we współpracy ze specjalistami z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz lokalnymi ośrodkami kultury, zaprezentowano w nich najciekawszych, najważniejszych twórców, którzy kultywują tradycje sztuki ludowej.

 Nowa podstawa programowa dotycząca przedmiotu: wiedza o kulturze zakłada, że informacje z dziedziny: historia sztuki zostały opanowane przez ucznia we wcześniejszym procesie edukacji, m.in. w gimnazjum. W praktyce jednak okazuje się, że nie utrwaliły się one w jego pamięci. Niewielka ilość zajęć z wiedzy o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych nie pozwala nauczycielom tego przedmiotu na przeprowadzenie zajęć zawierających podstawowe dane z tej dziedziny nauki. Ograniczenie się do przekazania suchych faktów może okazać się niewystarczające.

 Do udziału w projekcie zaprosiliśmy pięć wybranych szkół publicznych z Elbląga i Ornety. Naszym zamierzeniem było objęcie edukacją artystyczną uczniów z różnych środowisk, z różnych typów szkół – liceum, technikum, gimnazjum i szkoły podstawowej. Proponowane przez nas formy zajęć uwzględniają potrzeby edukacyjne na tych poziomach, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej.

 Projekt ten jest istotny z punktu widzenia społecznego. Angażuje różne grupy młodzieży, odmienne typy szkół. Dzieci i młodzież uczestniczące w stałych formach edukacji artystycznej odnoszą sukcesy w postaci nagród i stypendiów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Jesteśmy także liderem w dziedzinie arteterapii, z powodzeniem realizujemy autorski program „Twórcza Terapia”.

Koordynator – Teresa Miłoszewska, Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
Kontakt: tel. 55 611 20 65, e-mail:  teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl
Instruktorzy plastyki:
Ewa Bednarska-Siwilewicz
Kontakt: 55 611 20 64, e-mail: ewa.bednarska@swiatowid.elblag.pl
Helena Wojciechowska
Kontakt: 55 611 20 85, e-mail: helena.wojciechowska@swiatowid.elblag.pl

-------------------------------------------------------------

W piątek, 5 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami pięciu szkół, które są partnerami projektu.

O udziale w projekcie wypowiadały się Dyrektorki szkół:

 

 

 

 

 

 

 

- Cieszę się, bo nasi wychowankowie będą mogli skorzystać z innego spojrzenia na edukację plastyczną, artystyczną. Ważne jest to, że w „Światowidzie” będą mieli świetnie wyposażone pracownie, a jeszcze ważniejsze, że zajmą się nimi profesjonalni instruktorzy – mówi Krystyna Miezio, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.- Ten projekt to nowe doświadczenia, nowe emocje i nowe kontakty. 


 

 

 

 

 

 

- Zainteresowanie jest duże – ocenia  Teresa Piskunowicz wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych. - Już od pewnego czasu współpracujemy ze „Światowidem” i młodzież z tej współpracy jest bardzo zadowolona. Może uczestniczyć w praktycznych zajęciach w pracowniach, których u nas w szkole nie ma, na przykład w pracowni ceramicznej.


 

 

 

 

 

 

- Młodzież jest bardzo otwarta, chętnie uczestniczy na przykład w konkursach, u nas m. in. „O bursztynowy grzebień” czy „O bursztynową pomadkę” i cały czas zaskakuje, ma mnóstwo energii i pomysłów, chciałabym aby te zajęcia pokazały im, że świat, w przypadku zawodu technik fryzjerstwa to nie tylko włosy, ale także człowiek, któremu się tę fryzurę robi i kontekst kulturowy - mówi Dyrektor Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług Danuta Dymek. – To dla nich możliwość poszerzania horyzontów.

Program chwalił również Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich "Światowid":

- Nasze instruktorki przygotowały indywidualny grafik zajęć dla każdej ze szkół z uwzględnieniem jej charakteru, podstawy programowej, wieku i możliwości uczniów oraz kierunku kształcenia. To naprawdę interesująca propozycja dla uczniów, którzy często po raz pierwszy spotkają się z takim sposobem prezentacji tych tematów – mówił Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. – Już od dawna staramy się realizować specjalne programy współpracy ze szkołami, cieszy nas otrzymana dotacja, która pozwala nam zaprezentować w pełni to, co mamy najlepszego.

Radiowe rozmowy podsumowujące spotkanie można usłyszeć na Portalu Kulturalnym Warmii i Mazur www.eswiatowid.pl  


-----------------------------------

Na stronie internetowej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" oraz w zaprzyjaźnionych mediach można cały czas śledzić przebieg projektu.

Artykuły:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/kr-gi-kultury/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/mix-kolor-w/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/ruchome-obrazy-i-ceramiczne-herby/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/zakre-l-kr-gi/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/zaj-cia-wiat-oczu-e/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/wiat-o-w-roli-g-ownej/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/ludowy-mistrz-na-spotkaniu/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/rze-by-bogate-w-tre-c-i-form/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/instynkt-i-emocje-happening-kr-gi-kultury/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/wystawy/prace-wiat-oczu-e/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/nasz-artstyczny-kapita/

Galerie:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.1/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.2/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol-3/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.4/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol-5/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.6/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-vol.7/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-spotkanie-ze-stanis-awem-susk/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-spotkanie-z-ryszardem-rabeszko/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kr-gi-kultury-happening/

Materiały filmowe:

http://www.tv.elblag.pl/6,4629-zataczaja_kulturowe_kregi.html

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci.aspx?ItemId=36591&page=1

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36641/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36645/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36591/Page/1/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/36689/btab/106/Default.aspx

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna