Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty krawieckie "Od juniora do seniora"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.3.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.3.2018).

 

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa do pobrania   TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (20.03.2018)

Zmiana do SIWZ nr 1 z dnia 20.03.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 2 (20.03.2018)

Zamawiający udostępnia do wglądu: 1) decyzję nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r. ws. pozwolenia na budowę, 2) decyzję nr 18/2017 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) mapę ewidencji gruntów i budynków (wszystkie dokumenty do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 3 (21.03.2018)

Zamawiający informuje, że w dniu 20.03.2018 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (do pobrania w plikach poniżej plik pn. Pytanie 1 do SIWZ 20.03.2018)

UWAGA 4 (21.03.2018)

Zmiana do SIWZ nr 2 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.03.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 5 (28.03.2018)

Zmiana do SIWZ nr 3 z dnia 28.03.2018 r. wraz z załącznikami do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 6 (28.03.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 21.03.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi.

UWAGA 7 (29.03.2018)

Ze względów technicznych rysunek PAS-115-PW-IS-K-R-06-ZAMIENNY w formacie dwg zamieszczony został w dokumentacji technicznej (PW T.II Rozdział 7 Projekt Instalacji wentylacji i klimatyzacji, zał B-2.9 do SIWZ).

UWAGA 8 (05.04.2018)

Zmiana do SIWZ nr 4 wraz załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.04.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu informuje, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (NP.261.3.2018) do upływu terminu składania ofert, tj. do 12.04.2018 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta (informacja w plikach do pobrania).

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" (nr. NP.261.3.2018). Informacja o unieważnieniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w plikach do pobrania.

Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr A1 - Formularz ofertaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do formularza OFERTAPobierz
 • video-iconZałącznik nr A2 - Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr A3 - Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A4 - Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A5 - Zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A6 - Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr A7 - Wykaz robótPobierz
 • video-iconZałącznik nr A8 - Wykaz osóbPobierz
 • video-iconZałącznik nr A9 - OświadczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A10 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr B5 - Plan pracy CSE "Światowid"Pobierz
 • video-iconZałącznik nr B6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.1 - WentylacjaPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.2 - Zestawienie kanałów i kształtek wentylacyjnychPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.3 - Parametry pompPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.4 - Schemat systemuPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.5 - Parametry urządzeń klimatyzacyjnychPobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 1Pobierz
 • video-iconMapa ewidencji gruntów i budynkówPobierz
 • video-iconDecyzja - zmiana pozwolenia na budowęPobierz
 • video-iconDecyzja - pozwolenie na budowęPobierz
 • video-iconPytanie 1 do SIWZ 20.03.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 2Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 21.03.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2.1 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2.2 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 3.1 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 3.2 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 3.3 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 5.2 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconPytania (2) do SIWZ 21.03.2018Pobierz
 • video-iconZmiana SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do zmiany SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2 do zmiany SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.04.2018Pobierz
 • video-iconInformacja z dn. 12.04.2018Pobierz
 • video-iconInformacja o unieważnieniu postępowaniaPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna