Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Akademia wzorowej edukacji

Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
Partner: Gmina Miasto Elbląg 
Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023
Wartość projektu:  5 783 368,04 zł
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. 

Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w "Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe. 
Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.

Zaczęcamy do obejrzenia materiału wideo dotyczącego projektu pn. "Akademia Wzorowej Edukacji" - link

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna