Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Elbląscy edukatorzy dla seniorów - wolontariat

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Zapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny

2018-03-01,

Kategoria : Inne

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eŚwiatowid.pl – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego”.

 

Dyrektor CSE „Światowid” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu
„Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eSwiatowid.pl – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego” WND-RPWM.07.02.01-28-025/10
dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 
Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” 
Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”  

Tryb postępowania: zaproszenie do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Autor: red.

Drukuj

Pliki

  • video-iconZAPYTANIEPobierz
  • video-iconZałącznik nr 1 - Formularz ofertowyPobierz
  • video-iconZałącznik nr 2 - Oświadczenie o bezstronności i niezależnościPobierz
  • video-iconZałącznik nr 3 - Wykaz osób wykonujących zamówieniePobierz
  • video-iconZałącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
  • video-iconZałącznik nr 5 – Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychPobierz
  • video-iconZałącznik nr 6 - wzór umowyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna