Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Szkolenie z kompetencji komputerowych dla wolontariuszy - "Elbląscy edukatorzy dla seniorów"

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Współpraca z NGO Wyniki naboru wniosków w konkursie NGO

Wyniki naboru wniosków w konkursie NGO

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że spośród 5 ofert dotyczących współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, które wpłynęły na konkurs komisja konkursowa przyznała dofinansowania na realizację 5 zadań. Informacje szczegółowe znajdują się w załączonej tabeli....więcej

Współpraca z NGO Zasady współpracy CSE „Światowid” z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Zasady współpracy CSE „Światowid” z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Na podstawie Uchwały XIII/298/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu otrzymało dotację podmiotową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku w wysokości 30.000 zł. W związku z powyższym dokonano następującego podziału środków: - 25.000 zł na współorganizację zadań na podstawie...więcej

Współpraca z NGO Wyniki naboru do Programu współpracy CSE "Światowid" z organizacjami pozarządowymi

Wyniki naboru do Programu współpracy CSE "Światowid" z organizacjami pozarządowymi

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że spośród 8 ofert dotyczących współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, które wpłynęły do 31 sierpnia 2015 r. komisja konkursowa przyznała dofinansowania na realizację 7 zadań. Jedna oferta nie spełniała kryterium formalnego (§7 pkt.1.1).Informacje szczegółowe znajdują się w załączonej tabeli....więcej

Współpraca z NGO Program współpracy CSE "Światowid" w Elblągu z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018

Program współpracy CSE "Światowid" w Elblągu z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018

Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i CSE stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do...więcej

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna