Specjalista ds. projektów i organizacji wydarzeń

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zatrudni specjalistę ds. projektów i organizacji wydarzeń.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest nie tylko placówką kultury w tradycyjnym pojęciu, ale też instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. To samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie o wieloletniej tradycji,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • możliwość wdrażania w życie własnych pomysłów.

U nas czeka praca, w której będziesz przede wszystkim odpowiedzialny za:

 • tworzenie i prowadzenie projektów kulturalnych i edukacyjnych
 • upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych,
 • warsztatów, spotkań i innych działań o zasięgu lokalnym, regionalnym i
  międzynarodowym

Od Pracownika oczekujemy:

 • głowy pełnej pomysłów!
 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości zagadnień dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych i specyfiki
  funkcjonowania instytucji kultury,
 • umiejętności przygotowywania, opracowywania, realizacji i rozliczania projektów
 • mile widziana znajomość aktualnych wytycznych i zasad zarządzania projektami
  EFS, ERASMUS+
 • znajomości pakietu MS Office,
 • znajomości narzędzi internetowych – portale społecznościowe,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • rzetelności, sumienności i obowiązkowości,
 • umiejętności pracy w zespole i w dynamicznych warunkach,
 • bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności ustalania priorytetów i umiejętności
  podejmowania samodzielnych decyzji,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • kreatywności i komunikatywności,
 • umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres praca@swiatowid.elblag.pl do dnia 20.09.2022 r.

CV musi zawierać dane umożliwiające kontakt z wybranym kandydatem.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą 82-300 Elbląg Pl. Jagiellończyka 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz do przyszłych rekrutacji".

Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1.

 

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku KP.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Zapisz się do newslettera