"Łączymy siły"

Projekt „Łączymy siły” to ludzie z różnych stron świata, instytucje, nowe doświadczenia, obserwacje i wspólnie wypracowane działania, które dzięki możliwości wspólnej pracy zostaną˛wdrożone w program instytucji biorących udział w projekcie. Pierwszym zadaniem projektu będzie wspólne z partnerem, zorganizowanie i szczegółowe omówienie zadań projektowych, a także przygotowanie kulturalne i językowe uczestników projektu. Kolejno planujemy zorganizować dwa wyjazdy do krajów biorących udział w projekcie, tj. dla partnerów z Norwegii do Polski i dla pracowników instytucji wiodącej do Norwegii.

Efektem działań projektowych będzie przeszkolenie pracowników instytucji partnerskich oraz wspólne stworzenie programu zajęć dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz ich rodziców. Dzięki udziałowi w Projekcie stworzymy ofertę obejmującą nie tylko program działań, ale również propozycje wspólnego, twórczego i rozwijającego spędzania wolnego czasu dla dzieci i ich rodziców. Pracownicy CSE „Światowid” w Elblągu, a także nasi partnerzy, będą mogli dokształcić się, znaleźć inspiracje, poznać metody i narzędzia oraz wprowadzić nowy program zajęć do swojej instytucji. Dodatkowo dzięki wypracowanym wspólnie działaniom zorganizujemy konferencję oraz przygotujemy publikację w języku polskim i angielskim, w której zaprezentowane zostaną pomysły na wspólne, kreatywne spędzanie czasu z dziećmi.

Okres realizacji: 01.09.2022 - 31.01.2024
Kwota dofinansowania: 57 380,00 euro

 

Projekt "Łączymy siły" dofinansowany jest z Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) - Program realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Zapisz się do newslettera