Wirtualnie po Kanale Elbląskim

Unikatowy na skalę światową zabytek techniki, odwiedzany przez tysiące turystów z kraju i z zagranicy zostanie zdigitalizowany. Już w przyszłym roku w podróż Kanałem Elbląskim będzie się można wybrać wirtualnie, a w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, dzięki rozszerzonej rzeczywistości, będzie można wejść do maszynowni i samodzielnie przeprowadzić śluzowania statku.

 Regularne rejsy pasażerskie po Kanale Elbląskim odbywają się już od 1927 roku. Walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. kiedy to jego fragment wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków. W 2011 r. fragment Kanału Elbląskiego został uznany za pomnik historii. Od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie 5 zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” ma na celu digitalizację fragmentów zabytku techniki, jakim jest Kanał Elbląski – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu. - Istotną częścią tego przedsięwzięcia jest  digitalizacja 3D elementów składowych 5 zespołów pochylni, którą wykonają specjaliści z Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz udokumentowanie zabytkowego szlaku żeglownego w formie wirtualnego spaceru.

Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D, cyfrowe modele zespołów pochylni, a także wirtualny spacer ze szlaku żeglownego dostępne będą wraz z popularno-naukowymi ich opisami, również w języku angielskim, na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl.

Projekt zakłada opracowanie oraz szerokie i różnorodne w formie udostępnienie w wirtualnej przestrzeni, pozyskanych w czasie digitalizacji zasobów. Wykonana zostanie m.in. aplikacja VR, symulująca działanie maszynowni jednej z pochylni Kanału Elbląskiego. Popularyzacji efektów tych działań oraz edukacji kadry nauczycielskiej w dziedzinie wykorzystania zasobów cyfrowych służyć będą specjalnie zrealizowane warsztaty, które odbędą się jesienią 2019 r.

- Projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to wyzwanie dla całego naszego zespołu, ale i źródło satysfakcji, że przyczyniamy się do zachowania zabytku w wersji cyfrowej oraz promocji i upowszechniania wiedzy o nim – dodaje Hanna Laska-Kleinszmidt.

Realizacja projektu potrwa do końca 2019 roku.

Projekt "Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera