Historia

Kiedy?  
Rozpoczęcie budowy: 1955 r.
Rozpoczęcie działalności: 10 sierpnia 1962 r.

Gdzie?
Na lokalizację wybrano wzgórze zwane dawniej Galgenberg, czyli Górę Straceń. Górowało ono nad sąsiednimi dzielnicami, a niedaleko znajdowało się nowe centrum administracyjne Elbląga – Plac Jedności Robotniczej.

Jak?   
O jego budowie zadecydowano na najwyższych szczeblach władzy PRL. Powstał dzięki uchwale Rady Ministrów nr 535/54  z 1954 roku. Budowa Domu Kultury była najważniejszą i największą inwestycją kulturalną w Elblągu. Zaangażowane w nią  zostały: Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Urząd Kinematografii, Ministerstwo Żeglugi oraz Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

W 1962 roku powołany został do życia Elbląski Dom Kultury im. Kazimierza Jagiellończyka. Projekt budynku przygotował Zakład Projektowania Architektury Miejskiej Politechniki Gdańskiej. W nowym budynku, oprócz teatru, filii Biblioteki Miejskiej i Kina „Światowit” utworzono Elbląski Dom Kultury (EDK). Lata 60-te to rozkwit Domu Kultury. Wówczas zaczęło to być rzeczywiste centrum kulturalne i sportowe Elbląga.

Wraz z przemianami administracyjnymi następowały przekształcenia w zakresie i celach działalności ośrodka kultury w Elblągu, a co za tym idzie zmiany jego nazwy.  I tak, jako popularny EDeK - którego rolą była działalność środowiskowa, sekcyjna i organizacja imprez oraz służenie bazą lokalową instytucjom i organizacjom - placówka funkcjonowała do 1973 roku, kiedy to nastąpiło przejęcie (obok kulturalnej) również funkcji rozrywkowo - rekreacyjnej. Wówczas EDK przemianowany został na Elbląski Ośrodek Kultury, pełniąc rolę powiatowego i miejskiego ośrodka kultury.

Kiedy w roku 1975 Elbląg otrzymał rangę miasta wojewódzkiego, nastąpiła zmiana statusu placówek dotychczas miejskich na wojewódzkie. Po raz kolejny nastąpiła także zmiana w nazwie instytucji, która z dniem 21 sierpnia 1975 r. funkcjonować zaczęła jako Wojewódzki Ośrodek Kultury.

W 1978 r. na bazie jednego z działów WOK-u powstał Miejski Ośrodek Kultury, który służyć miał rozszerzeniu działalności kulturalnej w miejscowym środowisku. Jego siedzibą został gmach przy Placu im. Kazimierza Jagiellończyka, a Wojewódzki Ośrodek Kultury, który znajdował się wówczas przy Grunwaldzkiej, miał skupić się na pełnieniu funkcji koordynatora działalności społeczno - kulturalnej wszystkich wojewódzkich instytucji.

Początek 1982 roku przyniósł kolejne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka kultury w Elblągu. Decyzją wojewody elbląskiego połączono "rozproszone siły" i zadania pełnione dotychczas przez WOK i MOK - powstała jedna instytucja, której ponownie nadano nazwę Elbląski Ośrodek Kultury.

Z kolei w połowie lat 90. XX wieku EOK ponownie przemianowany został na Wojewódzki Ośrodek Kultury, a jego częścią stało się Centrum Animacji Kulturalnej "Promyk". Pod taką nazwą "Promyk" działał do września 2002 roku. Wówczas rozpoczęło funkcjonowanie jako Centrum Tańca, a WOK – jako Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”. Zaadoptowana i nieco zmieniona w pisowni nazwa działającego tu od lat kina „Światowit” stanowić zaczęła oficjalną nazwę instytucji.

Uchwałą sejmiku z 26 sierpnia 2009 roku nasze Centrum ponownie zmieniło nazwę. Od tego czasu działa jako Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Ta zmiana była wynikiem zmiany statutu, który miał nam umożliwiać sięganie po środki pozabudżetowe oraz pozwolić na rozszerzenie działalności o przedsięwzięcia nie tylko stricte kulturalne.  Pozostaliśmy jednak "Światowidem", bo w świadomości wielu byliśmy nim zawsze.

Zapisz się do newslettera