Przed i po

Na stronie cyfrowewm.pl pojawiły się nowe obiekty – to rzeźby ludowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur, które zeskanowane zostały przed i po konserwacji.

Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w 2018 r. podjęła się cyfryzacji 10 rzeźb ludowych ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Digitalizacja odbyła się w ramach projektu "Święci z warmińskich kapliczek dziedzictwem kulturowym regionu. Konserwacja drewnianej rzeźby ludowej" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

-  Wyjątkowe w tym działaniu było to, że mieliśmy szansę na zeskanowanie rzeźb przed i po konserwacji, dzięki czemu można prześledzić cały jej proces – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Dodatkowo na kanale YouTube Regionalnej Pracowni Digitalizacji można oglądać zrealizowany przez Muzeum film, w którym pokazana jest praca konserwatora.

Rzeźby ludowe kiedyś stawiano w przydrożnych kapliczkach, dziś wiele z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, dzięki czemu do dzisiejszych czasów przetrwały XVIII czy XIX-wieczne wytwory lokalnych twórców ludowych.

- Dzięki realizacji projektu wersję cyfrową zyskało 10 rzeźb, dodatkowo wszystkie one zostały poddane pracom konserwatorskim – mówi Angelika Rejs z Muzeum Warmii i Mazur, koordynator projektu. – Dziś można je oglądać na żywo – na wystawie na olsztyńskim zamku oraz na stronie cyfrowewm.pl.

Na stronie na razie prezentowane są dwie rzeźby, kolejne będzie można oglądać w ciągu najbliższych dni. Można tam również zobaczyć kilkadziesiąt zdigitalizowanych warmińskich kapliczek, które są wyznacznikiem krajobrazu sakralnego Warmii oraz wiele innych zabytków z naszego województwa.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera