Ponad granicami dla dziedzictwa

W miniony czwartek, 12 grudnia w Kaliningradzie odbyła się konferencja poświęcona rozpoczęciu projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”. W projekcie, którego celem jest przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego współpracują Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie jako główny beneficjent oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Muzeum Archeologiczno-Historyczne jako partnerzy.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy i pracownicy instytucji partnerskich, przedstawiciele miejscowych władz i mediów. Celem projektu jest przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego regionów, dlatego większość środków zostanie przeznaczona na prace konserwatorskie i odbudowę cennych miejsc historycznych.

- Dzięki temu zadaniu Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” pozyska nowy skaner i dodatkowy sprzęt służący digitalizacji, a także wyposażenie sali wystawowej – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu. -  Już niedługo będzie można nasze realizacje oglądać nie tylko w internecie, ale również w "Światowidzie". Tam do dyspozycji Pracowni będzie część II piętra. Dodatkowo rozpoczniemy cyfryzację kilkudziesięciu najcenniejszych zabytków kaliningradzkiego muzeum, w tym jego budynku.

Projekt jest kontynuacją zadania z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Sukces pierwszej części przedsięwzięcia, dzięki któremu muzea nawiązały trwałe relacje i mogły zaprezentować wspólne dziedzictwo obu miast sprawił, że podjęto decyzję o kontynuacji współpracy i poszerzeniu jej o kolejnego partnera. W ramach projektu powstaną filmy, które będą kanwą dla wystaw o powojennych pionierach w Elblągu i Kaliningradzie, zostanie zrealizowany film holograficzny, inwestycje infrastrukturalne zaplanowało Muzeum Brama Frydlandzka, nastąpi również podniesienie atrakcyjności terenu elbląskiego Muzeum.

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera