Wystarczy kliknąć

Od 7 lat przenoszą regionalne zabytki do rzeczywistości cyfrowej. Za pośrednictwem strony cyfrowewm.pl można oglądać ponad 600 zabytkowych obiektów. W 2019 r. udało się ich zdigitalizować 178.

Początki Regionalnej Pracowni Digitalizacji sięgają 2010 r. kiedy to w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” powstała pierwsza Pracownia Digitalizacji służąca cyfryzacji w 2D. Od 2013 r. Pracownia działa w obecnej formule, skupiając się na cyfryzacji zabytków architektonicznych i muzealnych za pomocą skanowania, fotogrametrii i fotografii makro. Nawiązana została współpraca z dwunastoma muzeami i instytucjami w województwie warmińsko – mazurskim.

- W tym czasie przeszliśmy naprawdę długą drogę, wciąż uczymy się technik cyfrowych, nasze realizacje są coraz lepsze – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Coraz większy nacisk kładziemy również na udostępnianie cyfrowych zabytków. Pracownia ma zmodernizowaną stronę internetową i jest obecna na Facebooku, Instagramie i Sketchfabie.

W wyniku realizacji dwuletniego projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz pierwszy ponad 100 obiektów na stronie uzyskało audiodeskrypcję. Osoby niewidome i niedowidzące mogą teraz posłuchać plastycznego opisu przedmiotu i wyobrazić sobie, jak on wygląda. Być może już wkrótce także go dotknąć, dzięki wydrukom w 3D. 

Przed Regionalną Pracownią Digitalizacji stoją duże wyzwania. Przez rok tymczasową siedzibą były pomieszczenia Biura Regionalnego w Elblągu, ale w ciągu najbliższych tygodni pracownia ponownie funkcjonować będzie w wyremontowanych przestrzeniach Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.  W tym roku uruchomiona zostanie część wystawowa i edukacyjna oraz sala do wirtualnej rzeczywistości. Jej wyposażenie będzie możliwe dzięki projektowi z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja, który od kilku miesięcy jest realizowany wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu oraz Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Są również złożone kolejne wnioski projektowe i pomysły na digitalizację skarbów dziedzictwa naszego regionu.

Na stronie cyfrowewm.pl, prócz cyfrowych wersji regionalnych zabytków, można znaleźć materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, learning appsy czy aplikacje do rozszerzonej rzeczywistości, promujące dziedzictwo kulturowe. Żeby zobaczyć to wszystko wystarczy kliknąć.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera