Ponad granicami: e-Światowid

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu oficjalnie uruchomiło pierwszy w regionie polsko - rosyjski portal zawierający informacje zakresu szeroko pojętej kultury i turystyki kulturalnej na terenie Polski i obwodu kaliningradzkiego.

Portal „e-Światowid" stanowi część projektu, którego celem jest rozwijanie i pogłębianie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską (województwo warmińsko - mazurskie) i Federacją Rosyjską - obwodem kaliningradzkim. W zmodernizowanym w ramach kontraktu wojewódzkiego budynku CKiWM, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, powstała infrastruktura technologiczna (m.in. sprzęt komputerowy i oprogramowanie) polsko - rosyjskiego portalu, a także kawiarenka internetowa i „kiosk multimedialny".

Wirtualne Centrum Kultury „e-Światowid", bo tak nazywa się cały projekt, w założeniu ma się stać centralną, ogólnodostępną bazą informacyjną, przystosowaną do gromadzenia i udostępniania w trybie on-line informacji o wydarzeniach kulturalnych w obszarze transgranicznym, twórcach kultury i artystach, czy powstających dziełach. Portal i jego infrastruktura umożliwia też ludziom ograniczonym niepełnosprawnym ruchowo czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym krajów obszaru transgranicznego.

- Powszechność Internetu, a przez to łatwy dostęp do zgromadzonych tam informacji, daje możliwość upowszechniania wielu przedsięwzięć kulturalnych. Ogromną zaletą portalu jest codzienne aktualizowanie zamieszczonych informacji. W ich pozyskiwaniu pomaga nam grupa młodych dziennikarzy uczęszczająca na zajęcia sekcji dziennikarskiej „Światowida". Podczas tworzenia e-Światowid nawiązujemy też kontakty z instytucjami kultury w regionie oraz z ośrodkami kultury i mediami z obwodu kaliningradzkiego. Pracujemy nad tym, aby informacje zamieszczane były w obu językach - mówi koordynatorka Wirtualnego Centrum Kultury Justyna Kozłowska - Dyrla.

Na chwilę obecną funkcjonują kategorie: aktualności, muzyka, wystawy, teatry, etnografia, taniec, galeria, twórcy. Zamieszczane informacje mają charakter interaktywny - istnieje możliwość skomentowania artykułu, kontakt z odbiorcami gwarantują także zamieszczane sondy. Jest także wyszukiwarka tekstów oraz materiały dźwiękowe i filmowe.

Liczymy na to, że zamieszczanie komplementarnych wiadomości będzie czynnikiem zachęcającym do odwiedzania organizowanych imprez czy zwiedzania galerii i zachęci czytelników po obu stronach granicy do wizyty u swoich sąsiadów - mówi redaktor naczelny portalu e-Światowid Maciej Zarecki. - Chcemy stworzyć bazy danych, które służyłyby szerokiej wymianie i wyszukiwaniu informacji, a także forum dyskusyjne, które umożliwi nawiązywanie nowych, międzynarodowych kontaktów.

Warto dodać, że Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego doceniając wkład elbląskiego Centrum Kultury w rozwój kontaktów pomiędzy Polską i obwodem kaliningradzkim na polu kultury powołał na bazie „Światowida" Ośrodek Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. CKiWM „Światowid" złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie swoich pomysłów. Tym razem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC. Ich realizacja już się rozpoczęła.

Projekt "Wirtualne Centrum Kultury "e-Światowid" ośrodkiem współpracy polsko - rosyjskiej" częściowo finansowany przez Unię Europejską - Program Sąsiedztwo Litwa, Polska. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

2006-06-13

Zobacz również

Zapisz się do newslettera