Przełamać ciszę

Niesłyszący, zwłaszcza dzieci i młodzież, potrzebują prawdziwego otwarcia się ludzi słyszących, ponieważ w Polsce stanowią grupę ludzi niepełnosprawnych najsłabiej zintegrowaną z resztą społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw tym problemom pedagodzy i terapeuci 27 - 28 czerwca, spotykają się w ramach projektu „Przełamać ciszę", aby dzielić się swoimi doświadczeniami i metodami pracy.

Nie jest to pojedyncze działanie, od czerwca do listopada br. odbywać się będą szkolenia w Elblągu i Zielonogradsku, konferencje, warsztaty artystyczne i wystawa.- Rozumiejąc potrzebę kształcenia specjalistów oraz upowszechniania wiedzy o problemach osób z uszkodzeniami słuchu - mówi Teresa Miłoszewska pomysłodawczyni projektu - podjęliśmy się wspólnie z partnerskimi organizacjami rosyjskimi realizacji projektu wspierającego zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i kadrę pedagogiczną. Założeniem jest wypracowanie skutecznych form pracy, które mogą przybliżyć osoby niesłyszące do normalnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu.27 czerwca o sztuce komunikacji mówiły Anna Domańska, Agnieszka Wolna - Żak i Monika Latuszek z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Swoim doświadczeniem pracy z niepełnosprawnymi podczas projektu „Szansa na śpiewanie" dzieliła się Marta Osowska - muzyk Centrum Kultury „Światowid", surdopedagog Wiktoria Bondarienko przedstawiała wykorzystanie terapii piaskowej w nauczaniu dzieci niesłyszących,Beata Wrzosek pedagog specjalny, fizjoterapeuta, muzykoterapeuta poprowadziła warsztaty pt. „Rola terapeuty w procesie usprawniania dzieci wielorako niepełnosprawnych", Wiera Malcewa ze Społecznej Organizacji Wsparcia i Ochrony Praw Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ruczejok" z Zielonogradska opowiadała o pracy z dziećmi niesłyszącymi, Grażyna Tarasewicz zaprezentowała metody pracy rehabilitacyjno-terapeutycznej z dziećmi z zaburzonym rozwojem.

Projekt został dofinansowany ze środków programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - „Przemiany w Regionie” (RITA), którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Autor: em

2006-06-28

Zobacz również

Zapisz się do newslettera