Kolejny etap

W Światowidzie odbyły się kolejne warsztaty realizowane w ramach „Pomostów - europejskich spotkań młodzieży artystycznie uzdolnionej". Młodzież z Polski i Rosji uczestniczyła w zajęciach z zakresu ceramiki, malarstwa, grafiki komputerowej, dziennikarstwa, origami i batiku.

- Celem projektu „Pomosty - europejskie spotkania młodzieży artystycznie uzdolnionej" jest rozwój i zacieśnianie współpracy kulturalnej pomiędzy organizacjami z Polski i obwodu kaliningradzkiego poprzez zwiększenie ilości twórczych spotkań artystycznych młodzieży w obszarze transgranicznym - mówi Magdalena Czarnocka z CKiWM „Światowid". - Projekt jest realizowany w formie cyklu warsztatów, konferencji, konkursów i seminariów. Podczas zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów z dziedzin artystycznych i dziennikarzy uczestnicy poszczególnych działań będą mogli sami wypracować wnioski i propozycje dotyczące przyszłej współpracy.- Pogłębieniem integracji młodzieżowego środowiska artystycznego są wspólnie realizowane konkursy, przeglądy, wystawy i wydawanie okolicznościowej gazety - dodaje Czarnocka. - Szeroki nacisk położony został na uaktywnienie młodzieżowych środowisk zainteresowanych tematyką dziennikarską, a tym samym uświadomienie młodzieży jak ważną rolę w kreowaniu i promowaniu ich poglądów mają media.

2006-07-26

Zobacz również

Zapisz się do newslettera