Ponad 800 tysięcy na profesjonalizację „Światowida”

Ponad 4 mln zł trafi do instytucji kultury z województwa warmińsko-mazurskiego na działania związane z dostosowaniem do nowoczesnej działalności kulturalnej. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będzie realizował projekt o wartości ponad 800 tysięcy złotych. 31 sierpnia 2022 r. Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Antoni Czyżyk, Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu  podpisali umowę na przygotowanie naszych najnowszych działań.

Pracujemy nad nowym regionalnym programem operacyjnym na lata 2021-2027, negocjujemy warunki jego wdrażania, a jednocześnie kończymy przydzielanie ostatnich środków z puli programu starego – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Warmińsko-mazurscy beneficjenci od lat udowadniają, że potrafią sięgać po fundusze unijne i skutecznie je inwestować. Zachęcam, aby zapoznawać się z możliwościami, jakie nas czekają w najbliższych latach, nie tylko z programu regionalnego, także z funduszy dla Polski Wschodniej – dodał marszałek.

- Dzięki nowym funduszom będziemy mogli stworzyć i rozszerzyć ofertę CSE „Światowid” w Elblągu odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku. Aktualnie kultura postrzegana jest jako jeden z bardzo istotnych elementów szeroko rozumianego rozwoju społecznego. To rozwijanie kompetencji, umiejętności, to tworzenie ludzkich więzi, ale także budowanie lokalnej tożsamości – powiedział Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

- Nowe inwestycje pozwolą nam na profesjonalizację działań „Światowida” a tym samym na jeszcze lepsze dotarcie do odbiorców i budowanie nowoczesnej i zróżnicowanej oferty instytucji kultury – dodał Antoni Czyżyk.

Wsparcie obejmie zakup nowego sprzętu do działań merytorycznych CSE „Światowid” w tym m.in. do Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz Kina Światowid. Łączna wartość projektu wynosi 832 774,96 zł w tym dofinansowanie to 505 657,83 zł.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury) i przeznaczone są na wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej oraz z RPO WiM 2014-2020 (Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa).

 

Więcej informacji o pozostałych dofinansowanych projektach można znaleźć tutaj.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera