Dodatkowe miliony na instytucje kultury

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisano kolejne umowy na unijne dofinansowanie projektów z zakresu kultury i dziedzictwa.

Ponad 2,7 mln zł trafi do sześciu beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Finansowe wsparcie jest przeznaczone na wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.

- Dzięki inwestycjom w poszczególnych instytucjach zostanie stworzona nowa bądź zmodernizowana dotychczasowa oferta kulturalna dostosowana do potrzeb współczesnego odbiorcy - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Finalizujemy Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i pojawiła się możliwość dofinansowania dodatkowych konkursów z zakresu kultury. Wszystkie te inicjatywy są bardzo ciekawe. Cieszę się, że z sześciu podpisywanych dzisiaj umów aż pięć z nich to działania jednostek samorządu województwa. Pamiętajmy, że już niebawem ruszy nowy okres programowania na lata 2021-2027, a tam również znajdą się duże pieniądze na tego typu działania.

Łączna wartość wszystkich projektów wynosi blisko 4 mln zł, z czego 2,7 mln to unijne dofinansowanie.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 6 – Kultura i dziedzictwo, 6.1 Infrastruktura kultury, 6.1.2 Instytucje kultury).

Informacje o projektach:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (całkowity koszt projektu: 1,13 mln zł; kwota dofinansowania: 816 tys. zł) - wyposażenie przebudowywanych kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją oświetlenia, systemu audio i realizatorsko-nagraniowego Dużej Sceny.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowa kabin realizatorów światła i dźwięku (roboty budowlane i instalatorskie) - koszt niekwalifikowalny

- zakup systemu realizatorsko-nagraniowego

- zakup systemu audio-wizualnego

- zakup zestawu do sterowania oświetleniem

- zakup inteligentnego systemu oświetlenia i efektów

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (całkowity koszt projektu: 555 tys. zł; kwota dofinansowania: 265 tys. zł) - dostosowanie instytucji do nowoczesnej działalności kulturalnej. Projekt zostanie zrealizowany w budynku użyteczności publicznej znajdującym się w przy ulicy Parkowej 1 w Olsztynie, należącym do Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych. W ramach działań projektowych przewidziano:

- wyposażenie studia TV,

- sprzęt do realizacji dźwięku i światła wraz z urządzeniami do mobilnego nadawania internetowego - środek transportu jako mobilne centrum streamingowego,

- modernizacji stron internetowych - budowa osobnej strony do streamingów wraz z narzędziami do streamingu.

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku (całkowity koszt projektu: 361 tys. zł; kwota dofinansowania: 227 tys. zł) - zakup systemu audio tour guide (nadajników, odbiorników, walizek ładujących, słuchawek higienicznych, mikrofonów klapowych), systemu oświetlenia ekspozycji wystawowej (zakup i montaż lamp) oraz promocja projektu na stronie internetowej wnioskodawcy oraz jego profilu w mediach społecznościowych.

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie (całkowity koszt projektu: 304 tys. zł; kwota dofinansowania: 246 tys. zł) - zakup wyposażenia w zakresie:

- sali kinowej, pracowni warsztatowych/sprzęt audiowizualny, z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych w tym sprzęt do pracy indywidualnej (warsztaty kreatywne, sprzęt wystawienniczy),

- przestrzeń biblioteczna/instrument muzyczny, sprzęt muzyczny sprzęt audiowizualny, z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych, sprzęt do pracy indywidualnej (warsztaty kreatywne).

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (całkowity koszt projektu: 962 tys. zł; kwota dofinansowania: 585 tys. zł) - zakup nowoczesnych gablot wystawienniczych, spełniających wymagania określone przez MKiDN (Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą), zakup gabloty holograficznej.

Archidiecezja Warmińska (całkowity koszt projektu: 664 tys. zł; kwota dofinansowania: 564 tys. zł) - zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie oraz Katedry we Fromborku, które budują tożsamość regionalną w województwie. Projekt obejmuje następujące wydatki:

sale konferencyjne w Gietrzwałdzie (meble, sprzęt multimedialny, wyposażenie sal konferencyjnych, gabloty ekspozycyjne), wyposażenie Katedry Fromborskiej (gabloty ekspozycyjne, namiot przenośny eventowy, kiosk multimedialny zewnętrzny z oprogramowaniem, zestaw urządzeń audio przewodników z nagraniami w trzech językach, makieta Wzgórza Katedralnego, system obsługi ruchu turystycznego).

Zobacz również

Zapisz się do newslettera