Tanecznym krokiem w ferie

Ferie na finiszu, ale nie zmienia to faktu, że tancerze Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR wytrwale uczestniczą w szkoleniach.

Wczoraj (30 stycznia br.) w CSE „Światowid” w Elblągu rozpoczęła się ostatnia część zimowych szkoleń. Tegoroczne ferie zamykamy blokiem treningów dla tancerzy klas H-F, czyli dzieci, które w ramach zajęć pozalekcyjnych uczęszczają na sportowy taniec towarzyski do Elbląskiego Klubu Tańca "Jantar". Obowiązkowym punktem programu są zajęcia taneczne, na które składają się: rozgrzewka, warsztaty z zakresu tańców standardowych i latynoamerykańskich. Dzieci podczas półzimowiska będą mogły intensywniej skoncentrować się na pogłębianiu swoich umiejętności tanecznych, aby w przyszłości przełożyło się to na jak najlepsze wyniki na turniejach. Wykorzystają czas przerwy od zajęć szkolnych by rozwijać swoją pasję.

W trakcie półzimowiska na młodych tancerzy będą czekały również inne atrakcje min: zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła, które świetnie rozwijają kreatywność dzieci. Uczestnicy półzimowiska wezmą udział również w zajęciach rekreacyjnych czyli wyjściu do kina, na lodowisko czy do Activity Parku. Nie zabraknie także różnorodnych gier i zabaw integracyjnych.

Wszystkie zajęcia mają wzmacniać poczucie przynależności do grupy, rozwijać zdolności interpersonalne, dostarczać wiele wrażeń i emocji, rozwijać zainteresowania dzieci.

Celem tego jest kształtowanie świadomego człowieka, pewnego swojej wartości z pasjami, który będzie umiał uchronić się przed uzależnieniami. Wzmocnieniem tego mają być przygotowane dla uczestników ferii pogadanki na temat asertywności, umiejętności dokonywania świadomych wyborów, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach.

Półzimowisko realizowane jest w ramach zadania pn." Taniec jako aktywność przeciwdziałająca uzależnieniom " dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Elbląg

Zobacz również

Zapisz się do newslettera