69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Zapraszamy na eliminacje rejonowe

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do udziału w eliminacjach rejonowych do 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. I etap odbędzie się 8 maja 2024. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2024.

Uwielbiasz bawić się słowem, recytować lub śpiewać? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych do wspólnej zabawy z językiem polskim w tle. Uczestnicy mogą wziąć udział w czterech turniejach:
- Recytatorskim,
- Poezji Śpiewanej,
- Teatrów Jednego Aktora,
- „Wywiedzione ze Słowa”.

2024 - Rok Zbigniewa Herberta

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ma długoletnią historię. Jego organizatorem jest działające od ponad 100 lat Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, które patronem 69. konkursu ogłosiło Zbigniewa Herberta.

To postanowienie dojrzało już dawno, z obwieszczeniem czekaliśmy na właściwy moment. W 100-lecie urodzin znakomitego pisarza, czynimy Zbigniewa Herberta – Patronem 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Mamy wobec niego szczególny dług. Jego twórczość jest od dawna i trwale obecna w repertuarach uczestników OKR, wiele razy jej interpretacje – w turnieju recytatorskim, również poezji śpiewanej – wieńczono najwyższymi nagrodami. Były piękne i mądre. Tak jest do dzisiaj. A to znaczy, że dzieło Herberta niezmiennie zachęca do uczestnictwa, pobudza wyobraźnię, skłania do głębszego zrozumienia, zmusza do poszukiwań w sferze wykonawczej. Przed uczestnikami otwiera perspektywy, odbiorcom daje przeżycie, wzruszenie... Pamiętamy o tym”.

W eliminacjach rejonowych mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli z: Elbląga, Fromborka, Tolkmicka, Młynar, Milejowa, Gronowa Elbląskiego, Markus, Rychlik, Pasłęka, Godkowa, Braniewa, Lelkowa, Płoskini, Wilcząt i Pieniężna.

Etap rejonowy odbędzie się 8 maja (środa) o godz. 10:00 w CSE „Światowid” w Elblągu.

  1. Turniej Recytatorski

Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

- młodzieży szkół ponadpodstawowych;

- dorosłych.

2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę.

3. Wykonywane mogą być utwory opublikowane w książkach lub prasie literackiej.

4. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz wiersz. Komisja

Konkursowa może zwrócić się o wykonanie drugiego wiersza.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

  1. Turniej Poezji Śpiewanej

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany.

3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

- wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

- przynajmniej jeden utwór musi mieć nowo skomponowaną muzykę;

- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 recytowany oraz może zgłosić jako dodatkowy – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6. Utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

  1. Turniej Teatrów Jednego Aktora

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

3. Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas występu nie może przekroczyć 30 minut.

  1. Turniej „Wywiedzione ze Słowa”

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collagé tekstów).

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie www.swiatowid.elblag.pl. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do CSE „Światowid” w Elblągu lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl.

Więcej informacji: nr tel.: 55 611 20 85.

Termin | 08.05.2024 r. (eliminacje rejonowe), godz. 10:00
Miejsce | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, scena na piętrz
e

Pliki do pobrania

Zobacz również

Zapisz się do newslettera