Oferta pracy w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zatrudni zastępcę Głównego Księgowego.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest nie tylko placówką kultury w tradycyjnym pojęciu, ale też instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. To samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego.

Stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne preferowane ekonomia i finanse oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość ustawy o podatku VAT, ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, znajomość Optima będzie dodatkowym atutem;
 • samodzielność, terminowość, dbałość o szczegóły, dokładność i rzetelność;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,   przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstw skarbowych.

Do obowiązków należeć będzie:

 • współpraca w sporządzaniu sprawozdań finansowych, budżetowych, GUS;
 • dekretowanie, ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów kosztowych  w systemie księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń podatku VAT;
 • prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych projektów i dofinansowań zgodnie z wytycznymi;
 • analiza kont księgi głównej;
 • monitorowanie oraz analiza zmian w przepisach podatkowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • preferencyjne ubezpieczenie grupowe;
 • pracę w przyjaznym zespole nastawionym na współpracę;
 • możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania doświadczenia;
 • możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów na adres praca@swiatowid.elblag.pl lub osobiście w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 marca 2024 roku.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie www.portel.pl,

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą 82-300 Elbląg Pl. Jagiellończyka 1, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz do przyszłych rekrutacji".

Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku KP.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

 

Zobacz również

Zapisz się do newslettera