Pomosty w Warszawie

W sobotę 18 listopada w Warszawie odbyła się konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka pt. "Środki i Programy Pomocowe Unii Europejskiej Na Rzecz Dzieci". Do udziału w spotkaniu zaproszony został także „Światowid".

     Konferencję, która miała na celu przedstawienie dostępnych programów oraz zaprezentowanie przykładów dobrej praktyki - możliwości realizacji projektów i wykorzystania istniejących środków na rzecz dzieci, otworzyła Ewa Sowińska - Rzecznik Praw Dziecka. W czasie spotkania omówione zostały poszczególne programy unijne oraz zaprezentowane przykłady praktycznego ich wykorzystania dla inicjatyw wspierających dzieci i młodzież. „Światowid" przedstawił projekt „Pomosty", który obejmuje organizację warsztatów i integracyjnych spotkań skierowanych właśnie do tej grupy docelowej. Zdaniem Pani rzecznik poziom wykorzystania środków i funduszy Unii Europejskiej na rzecz dzieci wciąż jest niezadowalający, a warto wnioskować o takie wsparcie zwłaszcza, że w przyszłym roku fundusze unijne będą dużo wyższe. Odbyła się także dyskusja, która próbowała odpowiedzieć na pytania: co sprzyja wykorzystaniu, a co blokuje możliwości korzystania ze środków pomocowych, od czego zależy sukces projektu i jak sprawić, by programy w większym stopniu służyły dzieciom. Bo choć europejskie fundusze bardziej kładą nacisk na wyrównywanie różnic społecznych niż są bezpośrednio skierowane do dzieci, to od inwencji wnioskodawców zależy, w jaki sposób można je wykorzystać.     W konferencji udział wzięli m.in. naukowcy, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. „Światowid" prezentował się wśród 6 innych wnioskodawców - był jedyną instytucją kultury zaproszoną do prezentacji swoich doświadczeń.

Projekt „POMOSTY" częściowo finansowany jest przez Unię Europejską - Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Autor: J.Kozłowska-Dyrla

Zobacz również

Zapisz się do newslettera