Konkurs dla szóstoklasistów i gimnazjalistów

Zbierasz znaczki? Sklejasz modele? Jesteś zapalonym turystą, wędkarzem lub tancerzem? Uwielbiasz kino lub poezję? Masz inne ciekawe hobby? Koniecznie pochwal się swoją pasją rówieśnikom.Weź udział w konkursie MOJE HOBBY! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Stowarzyszenie „Jantar”, Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” zapraszają uczniów klas VI oraz klas gimnazjalnych I-III do udziału w pionierskim przedsięwzięciu:

konkursie i Młodzieżowej Konferencji Naukowej pt. „Moje hobby”.

Droga Młodzieży, udowodnijcie, że potraficie twórczo myśleć, umiejętnie gospodarować wolnym czasem i angażować się w rozwój swych talentów i umiejętności.  Pochwalcie się swoim hobby! Zachęćcie rówieśników do poszukiwania i rozwoju pasji! Młodzieżowa Konferencja Naukowa wraz z konkursem „Moje hobby” dają szansę na zaprezentowanie swej pasji szerokiemu gronu odbiorców, występ w telewizji i zdobycie pieniędzy na rozwój zainteresowań!

REGULAMIN KONKURSU ORAZ MŁODZIEŻOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJPN. „MOJE HOBBY”

Hobby, pasja, konik –  lubiane zajęcie wykonywane w wolnym czasie. Może być powiązane ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności.  Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z jego uprawiania.

Cel konkursu: - promocja twórczych sposobów spędzania wolnego czasu- motywowanie do pracy na rzecz osiągania sukcesów w zdobywaniu wiedzy lub rozwoju talentów- zachęcanie do poszukiwania i rozwijania własnych zainteresowań oraz pasji- prezentowanie własnego hobby szerokiemu gronu odbiorców- ćwiczenie umiejętności autoprezentacji- nauka kultury dyskusji- zapoznanie uczniów z nową formą działalności naukowej – konferencją naukową- finansowe wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów

Regulamin konkursu „MOJE HOBBY”:

I. Zadanie konkursowe

Zadaniem ucznia biorącego udział w konkursie jest opisanie, przygotowanie oraz wygłoszenie prezentacji na temat ulubionego hobby, któremu uczeń poświęca znaczną część swojego wolnego czasu. Pod pojęciem hobby należy rozumieć działania pozaszkolne, które sprawiają uczniowi przyjemność, a także pozwalają doskonalić umiejętności i zdobywać wiedzę, np. kolekcjonerstwo, modelarstwo, filatelistyka, uprawianie jakiejś dyscypliny sportowej, kino, wędkarstwo, literatura, komputery, turystyka, taniec, harcerstwo itp. Konkurs nie dotyczy prezentacji osiągnięć z przedmiotów szkolnych!

Wystąpienia oceni profesjonalne jury w składzie, które zwróci uwagę na:

- szczerość i siłę przekazu, która zachęci słuchaczy do zainteresowania się danym zajęciem- zaangażowanie i wkład pracy ucznia w rozwój własnego hobby- pomysłowość, atrakcyjność i sposób wykonania  prezentacji- pomysł na zagospodarowanie ewentualnej wygranej finansowej

Wymagania dotyczące konkursowej prezentacji:

1. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 10 minut2. Wystąpienie może mieć tylko jednego autora3. Forma wystąpienia dowolna: prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład ilustrowany muzyką, filmem lub fotografią, pokaz zbiorów i kolekcji itp. Czym ciekawsza forma, tym większa szansa na zwycięstwo!4. Wystąpienie powinno być poświęcone jednej pasji5.  Treść wystąpienia musi zawierać punkt mówiący o tym, w jaki sposób uczeń zamierza spożytkować wygrane  w konkursie pieniądze. Wygrane w konkursie pieniądze można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zakup rzeczy, które ułatwią rozwój hobby i danej pasji (np. książki, modele do sklejania, klasery, bilety do kina itp.). Zakupu dokona przedstawiciel CKiWM ściśle według wskazań zwycięzców konkursu.6. Prelegent powinien liczyć się z ewentualnymi pytaniami ze strony jury lub publiczności dotyczącymi prezentacji

Nagrody:

1 miejsce: 250 zł2 miejsce: 150 zł3 miejsce: 100 zł

Ponadto laureaci 1, 2 i 3 miejsca wystąpią w reportażu telewizyjnym wyemitowanym w internetowej Telewizji eKultura.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

II. Zgłoszenia do konkursu

Pisemne zgłoszenie należy przynieść osobiście: („Światowid”, pokój 38, I piętro)

 lub przesłać pocztą:

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”Pl. K. Jagiellończyka 182-300 Elblągz dopiskiem „Moje hobby”

bądź mailem:

jedrzej.rusinski@swiatowid.elblag.pltytuł wiadomości: „Moje hobby”

W pisemnym zgłoszeniu należy zawrzeć:1. imię, nazwisko, klasa, szkoła2. adres zamieszkania, telefon kontaktowy3. ciekawy, atrakcyjny, oryginalny i wiarygodny opis swojego hobby (maks. 1 strona A4), który przekona jury, że opisywane zajęcie jest prawdziwą i największą pasją autora listu4. opis formy wystąpienia (wykład, prezentacja multimedialna, pokaz kolekcji itp.) oraz plan wystąpienia (w punktach)5. pomysł na zagospodarowanie ewentualnej wygranej finansowej6. potrzeby sprzętowe związane z prezentacją (np. stolik, krzesło, rzutnik multimedialny, odtwarzacz CD itp.).

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 kwietnia 2007 roku. Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 9 najciekawszych*. Lista finałowej dziewiątki zostanie opublikowana 6 kwietnia na stronach internetowych: www.eswiatowid.pl oraz www.swiatowid.elblag.pl. Finaliści zaprezentują swe wystąpienia podczas

finału konkursu w formie Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Moje hobby”:

13 kwietnia (piątek), godz. 11.00duża sala Kina Światowid

Finalistów zapraszamy wraz z kibicami (klasa z wychowawcą, rodzice, nauczyciele). Każdy finalista ma prawo przyprowadzić ok. 30-osobową grupę kibiców.

* jury zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby finalistów w przypadku małej liczby zgłoszeń konkursowych

Harmonogram spotkania finałowego:

11.00-12.30: finałowe prezentacje12.30-12.45: występ artystyczny, narada jury12.45: ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Jędrzej RusińskiCentrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid"Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elblągtel. 055 611 20 50, 055 611 20 83

mail: jedrzej.rusinski@swiatowid.elblag.pl

Zobacz również

Zapisz się do newslettera