Bezmiar sprawiedliwości 23-29.03.2007

„Bezmiar sprawiedliwości" nie jest typowym filmem o tematyce sądowej. Problem winy lub niewinności oskarżonego nie stanowi w nim bowiem zasadniczego motywu. 

Szczególny nacisk położono na mechanizm sądzenia i ferowania wyroków w sprawach trudnych, niejednoznacznych, gdy brak jest wystarczających dowodów winy, a proces ma charakter poszlakowy. Ważniejsze od tego jest jednak opisanie natury ludzkiej, stanu ducha tych, którzy osądzają innych. Twórców interesuje sytuacja szczególna, w której na postępowaniu bohaterów dramatu – sędziego, obrońcy i prokuratora – ciążą okoliczności zewnętrzne, często nie związane ze sprawą. Bo chociaż sens działania wymiaru sprawiedliwości polega na dociekaniu prawdy i sprawiedliwym wyrokowaniu, to życie poszerza go o wymiar ludzki, nieprzewidywalny. Opisane w scenariuszu zdarzenia inspirowane są prawdziwą historią, która miała miejsce w jednym z miast wojewódzkich na początku lat 90. Współautor pomysłu, adwokat Andrzej Malicki, był jednym z uczestników procesu. Dochodzenie do prawdy i sam proces ukazane zostały z trzech punktów widzenia.

Produkcja: Polska [128 min.]Reżyseria, scenariusz: Wiesław SaniewskiObsada: Jan Frycz, Bożena Stachura, Jan Englert, Artur Żmijewski, Danuta StenkaMuzyka: Maciej MuraszkoGatunek: sensacyjny

Cena: 12 złRezerwacja: (055) 6112068, 76

Zobacz również

Zapisz się do newslettera