Terapia przez sztukę

Od 6 lat Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „VIVA ART" realizują program obejmujący zajęcia artystyczne, w ramach których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności z różnych dziedzin sztuki.

Oprócz form warsztatowych organizowane są wizyty w elbląskich placówkach kultury (m.in. Centrum Sztuki Galeria El, Muzeum Archeologiczno - Historyczne) i zajęcia edukacyjne oraz wycieczki krajoznawcze w ramach zajęć z historii i kultury regionu.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu dwa razy w miesiącu w soboty od godz. 11 oraz dla grup zorganizowanych - w dni powszednie .

Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczestników i modyfikowany w zależności od ich potrzeb. Dobór form i metod stosowanych na zajęciach zależny jest nie tylko od możliwości uczestników, ale także od kadry realizującej program.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, co zwiększa szanse korzystania z naszej oferty osobom niepełnosprawnym bez względu na poziom zamożności.Rodzaj niepełnosprawności nie jest czynnikiem warunkującym bądź dyskwalifikującym udział w programie. Obiekt, w którym odbywają się zajęcia dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda, przystosowane toalety).

W ramach edycji 2007 realizowane są:

- zajęcia plastyczne

- zajęcia ceramiczne

- zajęcia muzyczne

- zajęcia z malarstwa

- zajęcia teatralne

- zajęcia taneczne

- zajęcia fotograficzne

- zajęcia filmowe

- zajęcia z historii i kultury regionu

- zajęcia z grafiki komputerowej

- zajęcia z pedagogiki zabawy.

Jeszcze w marcu zapraszamy :

24.03 godz.11 zajęcia z witrażu oraz filmowe

31.03 godz. 11 zajęcia z historii i kultury regionu - temat: tradycje wielkanocne.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Szczegółowe informacje: Teresa Miłoszewska, tel.055 611 20 65, e-mail: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl.

Autor: T.Miłoszewska

Zobacz również

Zapisz się do newslettera