Tryptyk Rzymski

Od 30 marca do 12 kwietnia w Światowidzie zobaczyć można niewzykły film "Tryptyk Rzymski".

      Film ten oparty jest o pełny tekst Tryptyku Rzymskiego, dzieła określanego przez autora jako "medytacje" i rozpoczynajacego się znamiennym cytatem: "Duch Boży unosił się nad wodami...".W roku 2002 papież Jan Paweł II napisał jakoby testament, poemat o tym, co w całym jego życiu było najważniejsze. Trzy części tego poematu, pozornie niezależne od siebie, mówią o tym samym: o Bogu - Stwórcy wszechrzeczy, Niewypowiedzianym, samoistnym - i o człowieku - ostatnim dziele jego ręki, o człowieku, który szyka sensu własnego istnienia i co za tym idzie - wypatruje drogi ku Jedynemu, który jest.      Część pierwsza zaczyna się od spojrzenia na stworzony świat. Urodzony na Podbeskidziu papież - poeta patrzy na bliski jego doświadczeniu wartki nurt potoku, na lasy, na wszystko co przemija, co zstępuje w dół - podobnie jak człowiek.      Część druga poematu, zatytułowana "Medytacje nad Księgą Rodzaju", prowadzi do Kaplicy Sykstyńskiej. Tutaj autor pochyla się nad geniuszem malarskim Michała Anioła, obrazem Sądu Ostatecznego, który przybliża naszym oczom Początek i Kres. Ojciec Święty kontemplując widok Sadu Ostatecznego wyraża zarazem pewność, że jest w człowieku to, co niezniszczalne i, że cząstka niezniszczalnego stanie kiedyś twarzą w twarz z Tym, co Jest.      W części ostatniej Tryptyku towarzyszymy pasterzom wędrujacym z ziemi chaldejskiej na zachód w poszukiwaniu żywnosci dla swych trzód.To obrazy, z których merdytacje wyrastają, ale jest jeszcze coś ponad to: to słowo. Slowo ostatniego poetyckiego dzieła Jana Pawła II. Slowo piękne, mądre, skrótowe, więc niełatwe, poszukujące właściwych odniesień poprzez stosowanie metafor - w opisach przyrody, w wielkim malarstwie, w lapidarnych obrazach żywej tradycji starego testamentu, w całym stylu utworu.

 Cena biletu - 12 zł.

Autor: nk

Zobacz również

Zapisz się do newslettera