Najpiękniejsze palmy i pisanki

Wczoraj, 29 marca rozstrzygnięty został konkurs na „PALMY I PISANKI WIELKANOCNE".

      Komisja w składzie: Alicja Majkowska - konsultant ds. sztuki Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - przewodnicząca Jury, Krystyna Laskowska - etnograf Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - członek Jury i Józef Siwilewicz - artysta plastyk - członek Jury dokonała oceny palm i pisanek wielkanocnych stanowiących przedmiot konkursu adresowanego do osób indywidualnych oraz członków sekcji i kół plastycznych działających przy ośrodkach kultury zamieszkujących województwa: warmińsko-mazurskie i pomorskie.  - Ogółem w konkursie wzięło udział 57 osób, które zgłosiły do konkursu łącznie 80 prac. - mówi Magdalena Czarnocka, organizatorka konkursu. - Preferowane były stare, tradycyjne techniki ludowe i użycie naturalnych materiałów. Komisja wysoko oceniała prace wykonane tradycyjnymi metodami.  - Nadesłano dużo więcej prac w porównaniu z rokiem ubiegłym - stwierdziła przewodnicząca Jury. - Stąd wniosek, że zamierzone cele konkursu, jakimi są ochrona dziedzictwa kulturowego, tradycji i tożsamości narodowej, promocja rodzimego folkloru oraz edukacja etnograficzna w zakresie zwyczajów i obrzędów ludowych, zostały osiągnięte.

Nagrodzono i wyróżniono następujące prace:

• KATEGORIA PISANKI DO 18 LAT:I miejsce: Adrianna Chrostowska - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim II miejsce: Agata Ruderko - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie ŻuławskimWyróżnienia:- Klub Młodzieży Niepełnosprawnej - Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu- Magdalena Wieczorek - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim- Izabela Szyca i Alicja Kraszewska - Przedszkole Niepubliczne „Bajka" w Elblągu - Ilona Florczyk - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim- Irena Biszko - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim- Cezary Rękas - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

• KATEGORIA PISANKI POW. 18 LAT:Równorzędne I miejsce: Irena Budzyńska - Elbląg, Adam Bąk - Lidzbark WarmińskiRównorzędne II miejsce: Anna Muraszko - Elbląg, Paulina Paczkowska - Elbląg Wyróżnienia:- Ewa Palarczyk - Lidzbark Warmiński- Irena Bąbel - Elbląg- Jan Wanatko - Zielona Góra

• KATEGORIA PALMY DO 18 LAT:I miejsce: Grzegorz Michalak - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie ŻuławskimII miejsce: Marta Dąbrowska - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie ŻuławskimIII miejsce: Klaudia Górczyńska - Przedszkole Niepubliczne „Bajka" w ElbląguWyróżnienia:- Patrycja Florczak - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim- Świetlica Nowakowo- Kamil Kalwajtys - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

• KATEGORIA PALMY POW. 18 LAT:I miejsce: Irena Bąbel - ElblągII miejsce: Iwona Bral - Nowe Miasto LubawskieWyróżnienia: - Halina Gębska - Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim- Katarzyna Kluzek - Elbląg- Wanda Czarnowska - Elbląg

Organizatorzy konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne" Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu składają wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowanie, życząc dalszych sukcesów artystycznych niwie kultywowania i promocji rodzimego folkloru.

Autor: J.Kozłowska-Dyrla

Zobacz również

Zapisz się do newslettera