Niezwykłe prezentacje

Do 12 maja przedłużony został termin zgłoszeń na Regionalne Prezentacje Artystyczne Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

    Organizowane od 9 już lat należą do jednej z nielicznych tego typu imprez w naszym regionie, które szerszą prezentację twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z placówek szkolnictwa specjalnego. Najbliższa, dziewiąta edycja odbędzie się 25 maja 2007r.

     Rokrocznie do udziału w elbląskiej imprezie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z placówek z terenu dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W tym roku nastąpi rozszerzenie grupy uczestników.

- W roku bieżącym wystąpią także uczniowie z ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa podlaskiego - zapowiada Teresa Miłoszewska.- Mam nadzieję, że formuła imprezy umożliwi im integrację, wymianę doświadczeń w zakresie pracy artystycznej oraz nawiązywanie kontaktów.

Placówki mają możliwość zaprezentowania jednego z wybranych programów: muzycznego, wokalno-muzycznego, tanecznego lub małej formy teatralnej. Maksymalny czas trwania prezentacji to 15 min., teatralnych - 20 min. Prezentacje nie mają charakteru konkursu - wszystkie zespoły otrzymują dyplomy oraz upominki rzeczowe. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z listą uczestników w terminie do 12 maja 2007 r. na adres:

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej„Światowid"Pl. Jagiellończyka 182-300 Elbląg

Szczegółowy program dostępny będzie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Organizatorami są:CKiWM „Światowid", Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art", Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu. Dofinansowano ze środków PFRON.

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać ze strony internetowej OSW Nr2 w Elblągu www.osw2elblag.strona.pl oraz www.swiatowid.elblag.pl

Autor: J.Kozłowska-Dyrla

Zobacz również

Zapisz się do newslettera