Seksualność osób niepełnosprawnych

Na warsztaty pod takim tytułem zaprasza rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art" oraz CKiWM „Światowid".

Warsztat odbędzie się w sobotę 20 października o godzinie 16.

Natomiast szkolenie dla terapeutów dotyczące aspektów seksualności oraz profilaktyki zagrożeń sfery psychoseksualnej osób niepełnosprawnych trwać będzie dwa dni - 19 i 20 października.

Obie propozycje realizowane są w ramach projektu „Wielokierunkowy system wsparcia rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną" - mówi Teresa Miłoszewska. -Jego realizacja trwać będzie kilka miesięcy.

Organizowane są działania takie jak: -specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych oraz z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną- wsparcie rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez zorganizowanie aktywnych form zajęć integracyjno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (warsztaty artystyczne, plener)

Szczegółowe informacje i zapisy: Teresa Miłoszewska, tel. 055 - 611 - 20 - 65e-mail: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl

Projekt dofinansowano ze środków Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Autor: em

Zobacz również

Zapisz się do newslettera