Prezentacje Artystyczne Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

W piątek, 25 kwietnia upływa termin zgłoszeń na X Regionalne Prezentacje Artystyczne Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Jest to jedna z nielicznych imprez w naszym regionie, która prezentuje twórczość artystyczną dzieci i młodzieży z placówek szkolnictwa specjalnego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 15 do 16 maja 2008 r.

Organizatorzy rokrocznie zapraszają do udziału w imprezie dzieci i młodzież z placówek szkolno-wychowawczych z terenu dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W tym roku w prezentacjach artystycznych wystąpią także uczniowie z ośrodków z województwa podlaskiego - zapowiada Teresa Miłoszewska - Mam nadzieję, że formuła imprezy umożliwi im integrację, wymianę doświadczeń w zakresie pracy artystycznej oraz nawiązywanie kontaktów.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z listą uczestników w terminie do 25 kwietnia 2008 r. na adres: Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid", Pl. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.

Program imprezy

15 maja 2008 godz. 12:00 -  Prezentacje sceniczne - Centrum Kultury „Światowid"

Placówki mają możliwość zaprezentowania jednego z wybranych programów: muzycznego, wokalno-muzycznego, tanecznego lub małej formy teatralnej. Maksymalny czas trwania prezentacji muzycznych to 15 min. a teatralnych 20 min. Prezentacje nie mają charakteru konkursu - wszystkie zespoły otrzymują dyplomy oraz upominki rzeczowe. Tegoroczna edycja została wzbogacona o imprezy towarzyszące prezentacjom scenicznym.

15 maja 2008 godz.17:00- Warsztaty artystyczne - Centrum Kultury „Światowid"

Uczestnicy przedsięwzięcia wezmą udział w warsztatach z malarstwa, grafiki i ceramiki oraz w zajęciach muzycznych i tanecznych.

15 maja - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Młody ekolog w akcji" - Centrum Kultury ,,Światowid"

Organizatorzy rozesłali w marcu do placówek szkolno - wychowawczych regulamin konkursowy. Termin przyjmowania prac mija 18 kwietnia. 15 maja nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej w Centrum Kultury ,,Światowid". W każdej kategorii przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

16 maja 2008, godz. 9:30 - Festyn integracyjny - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Elbląg, ul. Polna 8 a

Organizatorzy przewidzieli dla uczestników występy muzyczne i taneczne w wykonaniu zespołów oraz solistów (amatorów). Ponadto zorganizowane zostanie miasteczko rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych oraz szereg innych atrakcji.

- Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i włączenie ich do aktywnego udziału w imprezie. Na realizację tego przedsięwzięcia nieprzypadkowo wybraliśmy teren rekreacyjny przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu - mówi Teresa Miłoszewska.

Maj/czerwiec 2008 - Wystawa twórczości plastycznej uczniów OSW - Centrum Kultury "Światowid"

Na przełomie maja i czerwca prezentowane będą nagrodzone i wyróżnione prace uczestników Regionalnego Konkursu Plastycznego.

Organizatorami Regionalnych Prezentacji Artystycznych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych są: CKiWM "Światowid", Stowarzyszenie Kulturalne "Viva art", Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu. Impreza dofinansowana jest ze środków PFRON w ramach Programu PARTNER III.

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać ze strony internetowej http://www.swiatowid.elblag.pl/

Więcej informacji można uzyskać u Pani Teresy Miłoszewskiej, pod nr tel. 055 611 20 65, 611 20 50, fax. 611 20 60, e-mail: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl

załączone pliki:

» Karta Zgłoszeniowa do udziału w X Regionalnych Prezentacjach Artystycznych

Zobacz również

Zapisz się do newslettera