1% dla JANTARA

W roku 2008 zmieniła się forma przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Obecnie należy jedynie wpisać w zeznaniu podatkowym nazwę organizacji i jej numer KRS oraz kwotę 1% podatku, którą chce się przekazać. Resztą formalności zajmie się już urząd skarbowy.

  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym nasza organizacja.

 Nasze dane: Stowarzyszenie Jantar Numer KRS 0000030520  

  Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i tak stanowią podatek - tak więc podatnik decyduje po prostu czy woli je przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji pozarządowych, które potrafią znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma.

  Stowarzyszenie powstało w 1996 roku z inicjatywy rodziców, tancerzy, przyjaciół tańca skupionych wokół Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar", który od 22 lat aktywnie działa na rzecz propagowania wśród społeczeństwa tańca, jako formy spędzania wolnego czasu i uczenia kultury i sportu.

  Od dnia 6 maja 2004 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera