Rosjanie z wizytą w Regionalnej Pracowni Digitalizacji

Pracownicy muzeów, konserwatorzy zabytków, przewodnicy z Obwodu Kaliningradzkiego – słowem osoby związane z ochroną dziedzictwa kulturowego odwiedziły dzisiaj (5 lutego) Regionalną Pracownię Digitalizacji działającą przy Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

- Po raz pierwszy byłam w pracowni digitalizacji i widziałam jak działają skanery. Bardzo mi się podobało – mówi Irina. – Na co dzień pracuję w organizacji pozarządowej, jestem menadżerem projektów. Bardzo podoba mi się to, co robicie.

Goście z Obwodu Kaliningradzkiego poznali działanie skanerów, obejrzeli także efekty dotychczasowej pracy Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Zobaczyli, jak powstaje obraz trójwymiarowy.

- Zaprezentowaliśmy gościom wirtualne eksponaty muzealne, które gromadzimy na stronie cyfrowewm.pl – mówi Paweł Kondraciuk, koordynator Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Rosjanie byli bardzo zaciekawieni pracą skanerów. Pytali gdzie byliśmy, jakie obiekty skanowaliśmy, czy można skanować nimi np. kościoły. Chyba największe wrażenie zrobiły na nich eksponaty w 3D. 

CSE „Światowid” pełni funkcję Ośrodka Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Głównymi zadaniami ośrodka są m.in. rozwijanie i umacnianie współpracy kulturalnej oraz budowanie partnerstw z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi Obwodu Kaliningradzkiego. 

Przyjazd Rosjan do Polski odbył się w ramach projektu „Kultura i sztuka, CULART II” realizowanego w ramach programu Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Przed wizytą w CSE „Światowid” wzięli oni udział w szkoleniu przybliżającym kulturę naszego regionu. Goście z Rosji zwiedzą także elbląską starówkę.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera