Kapliczki w „świetle skanerów”

Zespołowi Regionalnej Pracowni Digitalizacji nie straszne są tropikalne upały. Korzystając z dobrych warunków do skanowania w terenie systematycznie wyruszają na poszukiwania kolejnych warmińskich kapliczek.

- Owoce naszych poszukiwań w postaci modeli 3D, zdjęć i opisów, tych charakterystycznych dla Warmii obiektów małej architektury, systematycznie udostępniane są na naszej stronie internetowej www.cyfrowewm.pl – mówi Paweł Kondraciuk, koordynator Regionalnej Pracowni Digitalizacji działającej przy Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Kapliczki przydrożne występują w naszym regionie bardzo licznie. Najwięcej powstało ich w okresie 2. poł. XIX w.

- Wznoszono je głównie z fundacji całych społeczności wiejskich, chociaż wraz ze wzrostem zamożności gospodarzy, pojawiały się także fundacje "prywatne" – wyjaśnia Urszula Jatkowska, starszy referent ds. digitalizacji. - Zawsze jednak stanowiły one wspólną strefę sacrum, namiastkę świątyni, punkt organizacji życia religijnego wspólnoty, który po mimo upływu lat szczęśliwie w wielu przypadkach nadal cieszy się należytym szacunkiem.

Dla uratowania od zapomnienia tych typowych dla krajobrazu Warmii obiektów zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji kontynuuje digitalizacje kapliczek.

- Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, jako pierwsza w regionie archiwizuje eksponaty w technice 3D. W wirtualnej rzeczywistości można już oglądać ponad sto kapliczek, a także eksponaty z muzeów Warmii i Mazur - mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid".

Dzięki projektowi „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury", dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, możliwa była rozbudowa serwisu www.cyfrowewm.pl oraz zakup sprzętu do digitalizacji 3D obiektów wielkogabarytowych.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera