Co Warmiakom w duszy gra?

Rodowici Warmiacy, ale też pasjonaci tego regionu z innych miejsc kraju oraz zagranicy - poszukiwani. We wrześniu w Lidzbarku Warmińskim i na terenie powiatu lidzbarskiego odbędą się etnologiczne badania terenowe. Temat: niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii. Do udziału w badaniach organizatorzy zapraszają studentów i absolwentów etnologii, kulturoznawstwa, socjologii oraz kierunków pokrewnych. 

W latach 2016-2017 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, wraz z partnerami, zrealizuje szereg działań na rzecz Warmii w ramach projektu Warmio, quo vadis?, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z zadań jest przeprowadzenie w dniach 2-11 września 2016 r. etnologicznych badań terenowych na terenie powiatu lidzbarskiego. Mają one na celu udokumentowanie przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla regionu Warmii.

Zakres tematyczny badań to tradycje, zwyczaje, obrzędy świąteczne, wiedza i umiejętności związane z kulturą tradycyjną oraz tradycje kulinarne. Badania potrwają 10 dni.

- Do zadań badaczy będzie należało przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych na temat stanu zachowania wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii – mówią organizatorzy badań. – Będą to wywiady z najstarszymi mieszkańcami oraz powojennymi osadnikami, twórcami ludowymi i rzemieślnikami, liderami, lokalnymi aktywistami itp.

Zgłaszające się osoby wezmą udział w szkoleniu przygotowawczym oraz zapoznają się z przygotowanymi przez koordynatora badań materiałami dotyczącymi Warmii, w tym folkloru i kultury ludowej oraz specyfiki społeczno-kulturowej po 1945 r. Każdy badacz będzie zobligowany do przeprowadzenia około 10-12 wywiadów kwestionariuszowych. Każdy będzie miał możliwość przygotowania wyników wywiadów w formie krótkich referatów/ tekstów popularno-naukowych; teksty dotyczące wybranego przez badacza zagadnienia zostaną opublikowane na Portalu Kulturalnym Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl oraz w serwisie Cyfrowewm.pl. Dodatkowo będą mogły być one zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która pod koniec 2017 r. odbędzie się w Elblągu.

Szczegółowe informacje dostępne są tu: http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/38859/btab/106/Default.aspx

Zgłoszenie swojego udziału w badaniach jest możliwe za pomocą ankiety pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1WKTbtMYA5qKti5IEHan98sJwQURZiIls0Aj9NxRHZLA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2016 r.

Koordynator badań terenowych: Aleksandra Paprot  - kontakt: aleksandra.paprot@gmail.com. Informacji o projekcie Warmio, quo vadis? udziela koordynatorka - Agnieszka Jarzębska - kontakt: tel. 55 611 20 84, agnieszka.jarzebska@swiatowid.elblag.

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/w-plener-ze-wiatowidem/

Zobacz również

Zapisz się do newslettera