Kolejne wyzwanie przed Regionalną Pracownią Digitalizacji

Niedawno w sieci pojawiły się finalne efekty pracy nad digitalizacją części zabytków pozyskanych w czasie ostatnich badań archeologicznych na Polach Grunwaldzkich, a już przed Regionalną Pracownią Digitalizacji stoi kolejne wyzwanie. Pozostając nadal w tematyce średniowiecza, tym razem na „celowniku” skanera Pracowni znalazła się wieża Bramna dawnego Zamku Biskupiego w Braniewie.

Stojąca dzisiaj trochę samotnie, w centrum Braniewa wieża, była kiedyś częścią powstałego w ostatnim ćwierćwieczu XIII w. zamku biskupiego z czasów biskupa Henryka I Fleminga. Jej dalsze losy były dość burzliwe i wiązały się z licznymi przebudowami, co widać już na pierwszy rzut oka, na bardzo niejednorodnej powierzchni każdej z jej 4 elewacji. Stanowiła ona część siedziby biskupów, później również burgrabiego, a w XIX w. została w niej nawet ulokowana siedziba szkoły. W czasie II wojny światowej otaczające ją zabudowania spłonęły i w 1958 r. zostały rozebrane. Niedostępne obecnie dla zwiedzających wnętrze ocalałej szczęśliwie wieży, kryje na trzeciej kondygnacji wybudowaną w latach 1320-1330 kaplicę, z pięknym sklepieniem gwiaździstym, które zostało zrekonstruowane w 1960 r.

- Mamy nadzieję, że wykonana przez nas digitalizacja i skaning laserowy 3D pomoże w ratowaniu tego cennego i niszczejącego zabytku - mówi Urszula Jatkowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji. -  A wykonane przez nas wizualizacje i wirtualny spacer umieszczone na portalu cyfrowewm.pl zachęcą turystów do odwiedzenia tego jednego z najstarszych średniowiecznych zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

W środę, 18 maja rozpoczęły się prace terenowe i wykonane zostały pierwsze niezbędne skany oraz zdjęcia. Kolejne wyjazdy i prace digitalizacyjne jeszcze przed Pracownią. Na końcu, zebrany materiał czeka jeszcze długa cyfrowa obróbka

Digitalizacja wieży Bramnej dawnego Zamku Biskupiego odbywa się we współpracy z Urzędem Miasta Braniewa.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera