Warmia do zbadania

Jeszcze tylko kilka osób zostanie przyjętych do udziału w badaniach, jakie prowadzone będą przez działającą w CSE „Światowid” w Elblągu Regionalną Pracownię Digitalizacji w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”.

Przypomnijmy, w latach 2016-2017 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, wraz z partnerami, realizować będzie szereg działań na rzecz Warmii w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z zadań jest przeprowadzenie w dniach 2-11 września 2016 r. etnologicznych badań terenowych na terenie powiatu lidzbarskiego. Mają one na celu udokumentowanie przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla regionu Warmii.
Zakres tematyczny badań to tradycje, zwyczaje, obrzędy świąteczne, wiedza i umiejętności związane z kulturą tradycyjną oraz tradycje kulinarne. Badania potrwają 10 dni.
 
Do udziału w badaniach zgłosili się studenci m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
- Są to głównie studenci etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, ale także socjologii czy etnofilologii kaszubskiej – informuje koordynatorka badań Aleksandra Paprot. – Osoby te posiadają już doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych, brały też udział w różnych projektach związanych z dziedzictwem kulturowym.
 
Zgłaszające się osoby wezmą udział w szkoleniu przygotowawczym oraz zapoznają z przygotowanymi przez koordynatora badań materiałami dotyczącymi Warmii, w tym folkloru i kultury ludowej oraz specyfiki społeczno-kulturowej po 1945 r. Każdy badacz będzie zobligowany do przeprowadzenia około 10-12 wywiadów kwestionariuszowych. Każdy będzie miał możliwość przygotowania wyników wywiadów w formie krótkich referatów, tekstów popularnonaukowych.
 
-  Zgłosiła się ciekawa ekipa, złożona ze studentów różnych uczelni, ale czekamy także na inne osoby dorosłe, które zainteresowała tematyka badań – mówi Agnieszka Jarzębska, autorka projektu „Warmio, quo vadis?” -  Udział w tym projekcie daje możliwość zdobycia doświadczenia oraz nawiązania kontaktów. Na chętnych czekamy do 15 czerwca.
 
Kto może się zgłosić? Ci, których szczególnie interesuje tematyka kultury regionalnej i lokalnej oraz badania dotyczące tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak i niematerialnego), a także polityki regionalnej i kultury tradycyjnej.
 
 
Szczegółowe informacje dostępne są tu:
http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/38859/btab/106/Default.aspx
 
Zgłoszenie swojego udziału w badaniach jest możliwe za pomocą ankiety pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1WKTbtMYA5qKti5IEHan98sJwQURZiIls0Aj9NxRHZLA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Zobacz również

Zapisz się do newslettera