Średniowieczne historie w wirtualnym świecie

Digitalizacja unikatowych i historycznie wartościowych artefaktów - obiektów z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz przedmiotów pochodzących z badań Truso, wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczo-handlowej w Janowie Pomorskim, które znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu – możliwa będzie dzięki projektowi, jakie zgłosiło do MKiDN CSE „Światowid” w Elblągu.

Właśnie ogłoszono wyniki konkursu w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Kultura Cyfrowa 2016. Jego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Na liście wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie, znalazł się projekt CSE „Światowid”, złożony przez Regionalną Pracownię Digitalizacji.

- Projekt zakłada udokumentowanie oraz szeroką i różnorodną w formie prezentację zdigitalizowanych zasobów – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – W tym celu wykorzystywać będziemy nowoczesne kanały dystrybucji treści cyfrowych.

Projekt zatytułowany „Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem - średniowieczne historie w wirtualnym świecie” znalazł się wśród 53 wniosków, które zostaną dofinansowane (na 111 złożonych) i uzyskał dotację w wysokości 21 235 złotych. Partnerami projektu są Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

- Właśnie jesteśmy na etapie aktualizacji wniosku, pierwsze działania rozpoczniemy już we wrześniu – dodaje Hanna Laska-Kleinszmidt, kierująca Regionalną Pracownią Digitalizacji. – Warto dodać, że projekt zakłada nie tylko digitalizację, bo obejmuje także prace konserwatorskie wydobytych na Polach Grunwaldzkich obiektów. Innymi słowy środki z MKiDN pozyskaliśmy także dla naszych partnerów.

Jak podkreśla Hanna Laska-Kleinszmidt, CSE „Światowid” jako pierwszy pokaże wykopaliska, których świat jeszcze nie widział. Zobaczy je każdy internauta na stronie www.cyfrowewm.pl.  Obecnie na stronie oglądać można w wersji cyfrowej 6 obiektów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, są to misa Terra Sigillata, lada kupców elbląskich, szatkownica, amulet, gitterna i tygielek oraz blisko 40 z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku– monety, groty, elementy ekwipunku jeździeckiego i części toporów.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera