Zapisz się na warsztaty z rzeźby!

CSE „Światowid” w Elblągu przypomina, że do 7 września można zgłosić się na bezpłatne warsztaty z rzeźby. To oferta dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz osób pełnoletnich, niebędących artystami profesjonalnymi ani twórcami ludowymi, w szczególności do mieszkańców terenów wiejskich Warmii, a także województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejscem pracy twórczej będzie Gospodarstwo Ekologiczne Pani Doroty Łepkowskiej (Godki 22, 11-042 Jonkowo). Położone jest poza wsią, wśród pól i lasów, a ich właścicielami jest małżeństwo, które 35 lat temu wyjechało z Warszawy, by prowadzić dom zatopiony w pięknej przyrodzie. Właściciele są absolwentami Instytutu Historii Sztuki UW i w swoim domu organizują różnego rodzaju spotkania, warsztaty i zielone szkoły. Warsztat odbędzie się 25 września w godz. 10-19, przy czym do Godek uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

- Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji w CSE „Światowid”. – Jego celem jest umożliwienie uczestnikom bliższego poznania dziedzictwa kulturowego Warmii, a szczególnie ludowej rzeźby warmińskiej i samodzielna praca twórcza.

Zadanie będzie polegało na próbie odtworzenia bądź twórczego nawiązania do wybranych historycznych rzeźb pod okiem artysty ludowego. Zapewnione zostaną niezbędne materiały plastyczne, drewno, dłuta oraz wyżywienie.

- W części twórczej uczestnicy poznają podstawy pracy w drewnie i sami zmierzą się z formą ludowej rzeźby o tematyce religijnej, którą dawniej często można było spotkać w warmińskich kapliczkach przydrożnych i przydomowych - mówi Ewa Bednarska–Siwilewicz, artysta plastyk w CSE „Światowid” w Elblągu i komisarz warsztatu. - Wykonane prace będą mogły zostać przekazane opiekunom wybranych kapliczek, tak aby mogli oni zdecydować czy umieścić nowe rzeźby w miejsce tych, które znikły, uległy degradacji czy zostały skradzione. Ten pomysł podsunęła nam Pani Angelika Rejs.

Angelika Rejs z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie opowie o duchowości dawnych Warmiaków i przykładach historycznej ludowej rzeźby z tego regionu, które zachowały się w zbiorach muzealnych. Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, a o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są do 7 września do godziny 14.00. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty, która stanowi załącznik do regulaminu i wraz z regulaminem jest dostępna na stronach internetowych www.swiatowid.elblag.pl oraz eŚwiatowid.pl.

Wyniki pracy twórczej podczas tego warsztatu, a także organizowanego w Godkach pleneru artystycznego, będzie można zobaczyć 18 października o godz. 17 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

- Przed wernisażem zaplanowaliśmy spotkanie na temat dziedzictwa kulturowego Warmii – dodają organizatorzy.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga oraz portal kulturaludowa.pl.

 Fot. Paula Wituszak

Zobacz również

Zapisz się do newslettera