Zrób rzeźbę do warmińskiej kapliczki

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na warsztaty z rzeźby ludowej, które będą stanowić próbę odtworzenia bądź twórczego nawiązania do wybranych historycznych rzeźb pod okiem artysty ludowego. Bezpłatne warsztaty z rzeźby, które odbędą się w Godkach to oferta dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz osób pełnoletnich, niebędących artystami profesjonalnymi ani twórcami ludowymi.

Miejscem pracy twórczej będzie Gospodarstwo Ekologiczne Pani Doroty Łepkowskiej w Godkach. Warsztat odbędzie się 25 września w godz. 10.00-19.00, przy czym do Godek uczestnicy dojeżdżają na własny koszt. Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom bliższego poznania dziedzictwa kulturowego Warmii, a szczególnie ludowej rzeźby warmińskiej i samodzielna praca twórcza.

Zadanie będzie polegało na próbie odtworzenia bądź twórczego nawiązania do wybranych historycznych rzeźb pod okiem artysty ludowego Mariana Murata z Biskupca na Warmii. Zapewnione zostaną niezbędne materiały plastyczne, drewno, dłuta oraz wyżywienie.

- W części twórczej uczestnicy poznają podstawy pracy w drewnie i sami zmierzą się z formą ludowej rzeźby o tematyce religijnej, którą dawniej często można było spotkać w warmińskich kapliczkach przydrożnych i przydomowych - mówi Ewa Bednarska–Siwilewicz, artysta plastyk w CSE „Światowid” w Elblągu i komisarz warsztatu. - Wykonane prace będą mogły zostać przekazane opiekunom wybranych kapliczek, tak aby mogli oni zdecydować czy umieścić nowe rzeźby w miejsce tych, które znikły, uległy degradacji czy zostały skradzione. Ten pomysł podsunęła nam Pani Angelika Rejs.

Angelika Rejs z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie opowie o duchowości dawnych Warmiaków i przykładach historycznej ludowej rzeźby z tego regionu, które zachowały się w zbiorach muzealnych. Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, a o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty, która stanowi załącznik do regulaminu i wraz z regulaminem jest dostępna pod linkiem: http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/38907/btab/106/Default.aspxl.

Wyniki pracy twórczej podczas tego warsztatu, a także organizowanego w Godkach pleneru artystycznego, będzie można zobaczyć 18 października o godz. 17.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga oraz portal kulturaludowa.pl.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera