Warta poznania - Warmia

Niewielka, sąsiadująca z nami kraina historyczna, która zachowała swój kształt przez wieki, zyskując nazwę Świętej. Przez dwa lata Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” podejmowało działania na rzecz Warmii – upowszechniania wiedzy o jej dziedzictwie materialnym i niematerialnym. W sobotę, 18 listopada odbędzie się konferencja podsumowująca  projekt „Warmio, quo vadis?”.

Dokąd zmierzasz Warmio? Z tym pytaniem mierzyli się uczestnicy projektu Warmio, quo vadis? Czy to czas na odpowiedzi, czy może pojawiło się jeszcze więcej pytań? Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś o Warmii, spotkać osoby, które tam żyją i pracują, poznać dziedzictwo materialne i niematerialne tej „Świętej” ziemi CSE „Światowid” zaprasza na konferencję podsumowująca projekt.

- Po dwóch latach działań, przyszedł czas na podsumowanie – na rozliczenie się z tego, co udało się zrealizować i spisanie wniosków, które pomogłyby w dalszej ochronie i popularyzacji Warmii, byłyby punktem wyjścia do kolejnych działań na jej rzecz – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu „Warmio, quo vadis?”.

A w ramach projektu odbył się plener artystyczny, warsztaty z rzeźby, wystawa poplenerowa, badania etnograficzne, powstało pięć filmów o Warmii i książka „Warmio, quo vadis?”, zostały zrealizowane zajęcia dla uczniów i 3-dniowa konferencja dotycząca ochrony warmińskiego dziedzictwa, a także digitalizacja warmińskich zabytków.

- Działo się naprawdę dużo i warto to podsumować, ale ta konferencja to przede wszystkim okazja do bliższego poznania Warmii – jej materialnego i niematerialnego dziedzictwa – to kraina, która jest tak blisko nas, a dla wielu wciąż nie w pełni odkryta. To także okazja do spotkania z historykami, regionalistami, miłośnikami Warmii i do dyskusji o tym regionie, ale nie zabraknie także kiermaszu tradycyjnych potraw i rzemiosł z naszego regionu oraz występu kapeli folklorystycznej – dodają organizatorzy. 

Program konferencji podsumowującej projekt „Warmio, quo vadis?” 18.11.2017 Elbląg

10.30

Rozpoczęcie

„Świadomi Warmii” Edyta Bugowska (historyk, Regionalna Pracownia Digitalizacji)

„Materialne dziedzictwo Warmii” Dariusz Barton  (Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

„Niematerialne dziedzictwo Warmii” Jagoda Semków (kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku)

12.30

przerwa

13.00

„Współczesne niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii- zachowane, odtwarzane czy wymyślone?” Aleksandra Paprot-Wielopolska (etnolog i kulturoznawca, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)

„Warmia oczami Warmiaka” Edward Cyfus (gawędziarz, popularyzator gwary i kultury warmińskiej, pisarz, muzyk)

14.20

dyskusja

15.00- 16.00

prezentacja filmów „Pięć opowieści o Warmii”

Wstęp wolny.

Projekt "Warmio, quo vadis?" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga, Portal kulturaludowa.pl, Polskie ​Radio Olsztyn, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, portal Kulturalny Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl, portal eKulturalni.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera