Instruktor do prowadzenia zajęć z sensoryki dla dzieci w wieku 9 miesięcy - 3 lata

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU SZUKA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W ZAKRESIE:  instruktora do prowadzenia zajęć z sensoryki dla dzieci w wieku 9 miesięcy - 3 lata

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest nie tylko placówką kultury w tradycyjnym pojęciu, ale też instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. To samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejsce pracy: Elbląg

Oferujemy:

 • umowa zlecenie / udostępnienie pracowni pod własną działalność 
 • współpracę ze stabilną, rozwijajacą się firmą o wieloletniej tradycji,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

   

Charakterystyka miejsca gdzie odbywają się warsztaty:

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonej sali doświadczania świata. Została wyposażona ona w lampki, panele z cieczami, podświetlane stoliki, pufy, podesty, niezbędne materiały sensoryczne, dzięki którym dzieci będą mogły robić wszystko co podpowie im wyobraźnia. Różne struktury, gra świateł, kostki, piłki – to wszystko czeka na maluchy, które zaczynają poznawać świat. Wszystkie aktywności w sali doświadczania świata wybierane są zgodnie z potrzebami dzieci.

Szukamy osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej.


Kontakt:

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Bednarczuk
tel. 605636670
mail. aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

 
 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy Placu Jagiellończyka 1.

 

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku KP.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

Pani/Pana  dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Zapisz się do newslettera