Zorientuj się i podaj dalej

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w Elblągu po raz kolejny otrzymał szansę na realizację projektu w ramach programu Erasmus +, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych. 

 

Od listopada 2017 roku do grudnia 2018 roku będzie realizowany projekt pn. “Zorientuj się i podaj dalej!”. Będzie skierowany do 7 osób zatrudnionych w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz jednego wolontariusza współpracującego z naszą instytucją. Efekty projektu będą miały wpływ na wszystkich odbiorców działań kulturalnych realizowanych przez naszą instytucję, w tym przede wszystkim na osoby dorosłe i osoby marginalizowane. Celem Projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej naszej instytucji o nowe działania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chcemy stać się nowoczesną i pełną ciekawych pomysłów instytucją kultury, dzięki której zarówno młodzi mieszkańcy, jak i osoby dojrzałe oraz osoby defaworyzowane będą mogły spełniać swoje marzenia, rozwijać talenty, doskonalić umiejętności. Wiemy jak tego dokonać!

Dzięki zwiększeniu kompetencji i umiejętności, a także poszerzeniu horyzontów i zwiększeniu motywacji naszych pracowników wprowadzimy nowe innowacyjne pomysły, które przyciągną nowych odbiorców. Uczestnictwo w projekcie i udział w szkoleniach pozwoli wyposażyć naszych pracowników w odpowiednie narzędzia, techniki i formy pracy, a także umiejętności, które pozwolą wprowadzić nową ofertę, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb mieszkańców.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu doskonalącym znajomość języka angielskiego, szkoleniach przygotowawczych oraz wizytach w zagranicznych instytucjach kultury (Islandia i Włochy). Zdobytą w programie wiedzę i umiejętności wykorzystają, dzieląc się z innymi pracownikami kultury oraz środowiskiem lokalnym. Pojawią się nowe pomysły, warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne.

***

Kierunek? Islandia!

W ramach pierwszej projektowej mobilności 23 września uczestnicy projektu wyruszą do Islandii. Wezmą udział w pięciodniowych kursach przygotowanych przez instytucję partnerską - ProjektPolska.is – stowarzyszenie podejmujące inicjatywy na rzecz przedstawicieli wielu różnych narodowości i wszystkich grup społecznych.

- Dotychczasowe osiągnięcia oraz aktualna oferta kulturowa i edukacyjna instytucji robią ogromne wrażenie – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid" w Elblągu. - Jej członkowie zaskakują nowatorskim podejściem do kultury i umiejętnościami prowadzenia dialogu międzykulturowego.

Celem szkoleń będzie przede wszystkim poznanie technik i metod realizacji działań poprzez obserwację organizacji i udział w różnego rodzaju warsztatach. Dzięki temu uczestnicy projektu wrócić mają z wieloma oryginalnymi pomysłami, którymi będą mogli podzielić się z pozostałymi instruktorami i pracownikami "Światowida".

- Rozpoczęliśmy rozbudowę, dlatego szkolimy się, by zdobyte doświadczenie wprowadzić w życie, przyczyniając się do rozwoju instytucji i poszerzenia naszej oferty kulturalnej - dodaje Antoni Czyżyk.

Ponadto uczestnicy projektu odwiedzą Centrum Kultury w Kopavogur, w skład którego wchodzi m.in. Muzeum Historii Narodowej czy Galeria Sztuki, Árbær Open Air Museum, kino Bio Paridis organizujące wiele znaczących eventów kulturalnych oraz Norræna Husið – działającą w Islandii od 50 lat instytucję kulturalną wspierającą kontakty kulturalne pomiędzy Islandią i krajami skandynawskimi oraz europejskimi.Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej, a relację z wyjazdu do Islandii można będzie śledzić na profilu facebook’owym CSE "Światowid".

 

***

Relacja z wyjazdu szkoleniowego do Reykjaviku

Pierwsza mobilność już za nami! Jesteśmy urzeczeni Islandią, jej kulturą, mieszkańcami i surowymi, ale jakże pięknymi krajobrazami. Przede wszystkim jednak jesteśmy zainspirowani i bogatsi o nowe doświadczenie. 

ProjektPolska.is. - islandzki partner naszego projektu – przygotował dla nas pięciodniowe szkolenie (24-29 września), którego głównym celem było poznanie nowatorskich metod pracy z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi, a także osobami odpowiedzialnymi za edukację tych odbiorców, w tym osób zagrożonych wykluczeniem.

Podczas szkolenia dominowały zagadnienia związane z ofertą kulturalną dla emigrantów, osób niepełnosprawnych czy seniorów, a także problemem niskiej liczby wolontariuszy angażujących się w działania społeczne i kulturowe. Analizowaliśmy projekty zrealizowane przez islandzkie instytucje i ich rezultaty. Pracowaliśmy wspólnie nad opracowaniem optymalnej oferty edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do różnych odbiorców. Podczas  różnych warsztatów często okazywało się, że mierzymy się z podobnymi problemami, dlatego chłonęliśmy wiedzę i rozwiązania podsuwane przez pracowników islandzkich instytucji prowadzących szkolenia. Poznaliśmy nowe narzędzia pracy i nietuzinkowe metody wykorzystywane w pracy z odbiorcami we wszystkich grupach wiekowych, ale również osobami zagrożonymi wykluczeniem. W ramach zajęć praktycznych mogliśmy wziąć udział w opracowaniu i realizacji programu jednego z wydarzeń orgaznizowanych w ramach festiwalu filmowego skierowanego do Islandczyków, ale również mniejszości narodowych zamieszkujących Reykjavik.

Miejsca i tematy cyklu szkoleń:

- Islandzki Fundusz Filmowy  -  edukacja filmowa różnych grup wiekowych, opracowanie programu Reykjavik International Film Festival,

- Projekt Polska:Islandia – projekty realizowane na rzecz obcokrajowców,

- The Nordic House  Iceland – szkolenie z tworzenia oferty kulturalnej dla międzynarodowej społeczności,

- Menningarhúsin í Kópavogi – szkolenie z tworzenia oferty kulturalnej dla seniorów i osób dorosłych,

- Cinema Bio Paradis – oferta zajęć i warsztatów filmowych dla imigrantów,

- Borgarbókasafn - Málskot Grófahús – szkolenie z tworzenia oferty kulturalnej dla imigrantów i integracji międzypokoleniowej,

- Árbæjarsafn Open Air Museum – oferty edukacyjna z zakresu kultury ludowej i narodowej dla różnych grup wiekowych i społecznych.

Na zakończenie naszego pobytu w Islandii odwiedziliśmy Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku. Ugościł nas Ambasador Gerard Pokruszyński. Rozmawialiśmy między innymi o Polakach na Islandii, o roli kultury w upowszechnianiu wiedzy o Polsce wśród Islandczyków i potomków polskich emigrantów.  

Pobyt w Islandii natchnął nas do nowych działań i przy okazji pomógł sprawdzić w praktyce efekty kursów języka angielskiego, które poprzedziły wyjazd.

Zorientowaliśmy się, co najciekawszego w islandzkiej kulturze i będziemy podawać dalej! 

A już w listopadzie kolejna mobilność – zespół pracowników CSE Światowid sprawdzi, jakie kulturalne drogi prowadzą z Rzymu.

***

Relacja z wyjazdu szkoleniowego do Rzymu

 Poznać kulturę Włoch w 5 dni? To zadanie okazało się niewykonalne! Za nami druga mobilność, pełna kultury, inspiracji i zdobywania nowego doświadczenia. Dzięki szkoleniom czujemy się bogatsi w wiedzę i na pewno podamy ją dalej!

W Rzymie przebywaliśmy w dniach 26-30 listopada. Podczas pięciodniowego szkolenia przygotowanego przez naszego partnera Associazione di Promozione Sociale e Culturale Le Rondini - Roma sprawdzaliśmy, co ciekawego oferują, szczególnie osobom dorosłym i imigrantom, włoskie instytucje kultury. 

Mieliśmy okazję odwiedzić zarówno instytucje kultury, biblioteki, stowarzyszenia kulturalne czy prywatny teatr! Wszędzie tam kultura była postrzegana jako sposób na włączenie społeczne, ciekawe spędzanie czasu wolnego oraz, a może przede wszystkim, możliwość bycia aktywnym także na emeryturze.

Odwiedziliśmy m.in.:

  • Casa Della Letteratura (Biblioteka Dom Literatury)
  • Accademia degli Eventi
  • Casa Internazionale delle Donne
  • Casa Della Memoria E Della Storia – Dom Pamięci i Historii
  • Associazione Spazio Delle Diverse Eta stowarzyszenie dla seniorów
  • Associazione Arcadia
  • Teatro Tordinona

Uczestniczyliśmy także m.in. w konferencji poświęconej turystyce kulturalnej „Z lokalnego na globalny: innowacje, trendy i strategie w turystyce” zorganizowanej przez stowarzyszenie Associazione Civita. Było to dla nas ciekawe doświadczenie – dowiedzieliśmy się m.in., że rzymskie instytucje zajmujące się kulturą i turystyką dopiero! odkrywają konieczność bycia obecnym w social mediach czy komunikacji w języku angielskim.

Dowiedzieliśmy się również jak pozyskiwać i angażować wolontariuszy - mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach języka angielskiego dla osób dorosłych, które prowadzili wolontariusze z międzynarodowego uniwersytetu. Zajęcia prowadzone przez studentów z Ameryki były okazją nie tylko do podszlifowania znajomości tego języka, ale także okazją do poznania innych kultur i obyczajów.

Szczegółowy program szkoleń i spotkań:

• Casa Della Letteratura - zapoznanie się z ofertą edukacji czytelniczej dla różnych grup wiekowych i społecznych

• Accademia degli Eventi - szkolenie w zakresie tworzenia oferty kulturalnej dla społeczności międzynarodowej

• Associazione Civita - konferencja poświęcona turystyce kulturalnej „Z lokalnego na globalny: innowacje, trendy i strategie w turystyce”

• Casa Internazionale delle Donne - szkolenie z organizacji kursów języka angielskiego z udziałem wolontariuszy zza granicy, udział w warsztatach z języka angielskiego prowadzonych przez studentów z USA

• Casa Della Memoria E Della Storia – zapoznanie z działalnością i ofertą instytucji

• Associazione Spazio Delle Diverse Eta - szkolenie z zakresu tworzenia oferty kulturalnej dla seniorów i dorosłych

• Associazione di Promozione Sociale e Culturale Le Ronidni – szkolenie z tworzenia oferty kulturalnej dla imigrantów oraz pozyskiwania i angażowania wolontariuszy

• Associazione Arcadia - szkolenie z zakresu tworzenia oferty kulturalnej (szczególnie kursów i warsztatów) dla różnych grup wiekowych i społecznych.

 

***

Rezultaty projektu – podajemy dalej!

Wszystko, co dobre, szybko się kończy… Na szczęście nie dotyczy to naszego projektu, którego koniec realizacji tak naprawdę dla naszej instytucji oznacza początek – początek zmian, nowych pomysłów i ich realizacji. 

14 grudnia odbyło się spotkanie z pracownikami i osobami współpracującymi z CSE "Światowid" w Elblągu, podsumowujące wyjazdowe szkolenia we Włoszech i Islandii. Uczestnicy zaprezentowali fotorelację z obu wyjazdów, podzielili się swoimi wrażaniami oraz wiedzą zdobytą podczas szkoleń. Wszyscy uczestnicy spotkania wykorzystają zdobytą wiedzę w swojej codziennej pracy, zwłaszcza podczas opracowywania nowych działań kulturalnych i edukacyjnych.

Pojawiły się już nowe inicjatywy i pomysły na nowe programy autorskie warsztatów, nowe imprezy i wydarzenia kulturalne, m.in. Targi Seniorów, sekcja wokalna dla seniorów, szkolenie dla wolontariuszy, warsztaty (plastyczne/kulinarne/taneczne/z technik cyfrowych) dla osób zagrożonych wykluczeniem, szkolenia dla kadry zajmującej się edukacją nieformalną skierowaną do różnych grup wiekowych i społecznych, zajęcia taneczne i fitness dla seniorów, wystawy artystów pochodzących zza granicy i imigrantów, pokaz filmów niepolskojęzycznych (w tym islandzkich i włoskich) podczas Europejskiego Dnia Kina Artystycznego.

 Inicjatywy już zrealizowane:

• 7 grudnia odbyły się Targi Seniora. Pierwszą edycję targów zorganizowaliśmy już w ubiegłym roku, jednakże dzięki nowym pomysłom zdobytym podczas mobilności mogliśmy poszerzyć działania i dotrzeć z ofertą do szerszego grona odbiorców - w tym do osób niepełnosprawnych i osób samotnych. Program został wbogacony o takie zagadnienia jak zdrowie, sport i rekreacja, prawo i finanse, nowe technologie i multimedia. Idąc za przykładem instytucji włoskich i islandzkich, w wydarzenie włączyliśmy aż kilkunastu wolontariuszy w różnym wieku. Byli odpowiedzialni za pomoc w organizacji wydarzenia, ale również udzielali bezpłatnych specjalistycznych porad z zakresu prawa i zdrowia. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym odzewem, zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających.

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/targi-seniora-teraz-my/

• Utworzenie zespołu wokalnego dla seniorów pn. „Światowidki“ - powołany w grudniu 2018 roku. Oferta jest skierowana do wszystkich starszych osób (które zakończyły aktywność zawodową) czujących się zagrożonymi wykluczeniem społecznym ze względu na swój wiek i status emeryta, będących w trudnej sytuacji finansowej (zajęcia są bezpłatne, podczas zajęć na uczestnika zawsze czeka poczęstunek), również do osób niepełnosprawnych (sala z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością fizyczną). Seniorzy podczas zajęć pracują nad warsztatem wokalnym, świadomością głosu, emisją, dykcją i kształtowaniem słuchu w śpiewie. Wspólne słuchanie muzyki i śpiewanie na próbach rozwija ich kreatywność i muzyczną wyobraźnię, a przede wszystkim stworzą okazję do spotkań w gronie towarzyskim, co jest bardzo ważne dla tej grupy odbiorców.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek w CSE "Światowid" (sala muzyczna). 

Warsztaty kulinarne w Kadynach oraz warsztaty plastyczne w Suchaczu i Ornecie - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców wsi i małych miejscowości (dzieci i seniorów). W okresie przedświątecznym często osoby dorosłe nie mają wystarczająco środków finansowych, żeby korzystać z oferty kulturalnej w oddalonym mieście, zaś dzieci z powodu zaangażowania rodziców w zajęcia przedświąteczne nie mają możliwości spędzić wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Jedna z islandzkich instytucji (Árbæjarsafn Open Air Museum) przedstawiło nam ciekawą ofertę zajęć przedświątecznych dla dzieci (plastyczne, związane z kulturą ludową) i seniorów (kulinarne) z terenów z trudnym dostępem do kultury. Dlatego my również zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty dla obu grup wiekowych. Na pewno działania związane z docieraniem z kulturą do osób narażonych na marginalizację (ze względu na miejsce zamieszkania) na stałe wpiszą się w naszą działalność.

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warsztaty-kulinarne-w-kadyna/

 http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warsztaty/

Koncert "Magia Świąt" - koncert charytatywny dla bezdomnych - koncert odbył się 19 grudnia 2018 roku w dużej Sali kina "Światowid" - podczas koncertu swoje talenty na scenie zaprezentowała elbląska młodzież, ale także dzieci i seniorzy. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć m.in. występ tancerzy, wokalistów, a nawet iluzjonistów. Koncert był wydarzeniem towarzyszącym zbiórce charytatywnej na rzecz bezdomnych, przeprowadzonej w elbląskich szkołach. Zebrane w jej trakcie rzeczy trafiły do potrzebujących.

https://www.info.elblag.pl/31,56494,Mlodziez-dla-bezdomnych-Zobacz-fotorelacje-z-koncertu-Magia-swiat.html?fbclid=IwAR14l83HjzBW4tjG72FXBohfFzSJZZEeh9uXUdruKok4-tReNjXTYCNkJeo

Rekreacja dla seniorów - zajęcia Fitness 60+ oraz Fitness ball 60+ - treningi ogólnorozwojowe zaadresowane do osób starszych, pomagają wzmocnić mięśnie i pozbyć się bólu kręgosłupa, poprawić równowagę oraz prawidłową postawę i stabilizację ciała, a przede wszystkim stwarzają okazję do spędzenia wolnego czasu w aktywny sposób w towarzystwie ludzi.

 http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warsztaty-taneczne-dla-seniorow/

Wystawy zagranicznych artystów i imigrantów - CSE "Światowid" zajmuje się organizacją wystaw w oparciu o współpracę z artystami, uczelniami / szkołami plastycznymi. Postanowiliśmy, iż przynajmniej raz na pół roku będziemy prezentować prace autorów z różnych krajów, ale również imigrantów zamieszkujących nasz region. We wtorek, 15 stycznia, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej "Dwa światy". Swoje prace zaprezentują: Tatyana Popovichenko z Odessy oraz Ewa Pisarska z Bartoszyc. Ich prace są różne, jak tytułowe dwa światy jednak łączy je wspólny temat, obie obrazują otaczającą je rzeczywistość. Barwne malarstwo Ewy Pisarskiej oraz klimatyczne grafiki kamieniczek Tatyany Popovichenko, będzie można oglądać do 15 marca 2019 r. Wernisaż będzie okazją do spotkania z mieszkanką Ukrainy i rozmowy na temat kultury, historii i obecnej sytuacji w sąsiedzkim kraju.

Poniżej relacja z wernisażu:

 http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/dwa-wiaty/

 

"Zorientuj się i podaj dalej" to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. 

 

Zapisz się do newslettera