Akademia Nauki i Kreatywności

 

Projekt "Akademia Nauki i Kreatywności” będzie realizowany w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawową i Oddziałem Przedszkolnym im. Kaprów Polskich w Suchaczu prowadzoną przez Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy. Projekt rozpocznie się w lipcu 2018 roku i trwać będzie do września 2019 roku. W Projekcie uczestniczyć będzie 32 uczniów (12 dz. I 20 chł.), 12 n-li (11 n-lek i 1 n-l) oraz prawni opiekunowie uczniów (23 rodziców). Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne (np. warsztaty Matematyka na co dzień), przyrodnicze (np. eksperymenty), językowe (np. przedstawienie teatralne w języku angielskim), ICT (np. warsztaty z grafiki komputerowej) oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności (np. warsztaty Sprawny umysł), innowacyjności (np. warsztaty Bussines star). Większość zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem metody KREATOR kształcącej umiejętności pracy w zespole. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne. W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Zorganizujemy dla nich szkolenia doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. Chcemy przekonać uczestników projektu, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Projekt „Akademia Nauki i Kreatywności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

****

12 i 26 października odbyły się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Akademia Nauki i Kreatywności". Zapraszamy do galerii zdjęć.

****

27 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchaczu po raz pierwszy przyjechali na zajęcia pozaszkolne do Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Uczestniczyli w różnych warsztatach - ruchowych usprawniających myślenie, technik i narzędzi kreatywnego myślenia oraz w warsztatach z cyklu "innowacyjny świat". Byliśmy też w Muzeum Archeoglogiczno - Historycznym w Elblągu. Był to bardzo intenstywny, ale twórczy dzień. Zapraszamy do galerii zdjęć.

*****

Za nami pierwsza kreatywna wycieczka. 13 listopada odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zabawa na interaktywnej wystawie wciągnęła nas na kilka godzin. Eksponaty miały nie tylko charakter rozrywkowy, ale przede wszystkim edukacyjny.  Zapraszamy do galerii zdjęć.

*****

17 listopada w CSE Światowid odbyły się kolejne zajęcia pozaszkolne. Tym razem dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających kreatywność, na których projektowały szyld własnej firmy, na zajęciach tanecznych ćwiczyły podstawowe kroki tańców nowoczesnych a na grafice komputerowej poznały program canva i projektowały kartki świąteczne. Z dużym aplauzem spotkały się także warsztaty ruchowe z elementami x-boxa oraz plastyczne, na których powstawały prawdziwe arcydzieła z gliny. Zapraszamy do galerii zdjęć.

***

W grudniu uczestnicy projektu "Akademia Nauki i Kreatywności" aż dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach pozaszkolnych realizowanych w Elblągu (1 i 15.12.2018). Najmłodsi uczestniczyli w warsztatach filmowych, podczas których zapoznali się z kulisami świata kina. Uczniowie klasy 4 i 5 wraz z instruktorem przygotowywali reportaż z zajęć, które odbywaly się w CSE Światowid tego dnia.  Najstarsi zaś projektowali w canvie plakaty. Wszyscy mieli również okazję obejrzeć spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza" w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.

Rodzice wzięli  udział w "Akademii dla rodziców". Tematem spotkania było poszerzanie horyzontów. Rodzice dowiedzieli się jak ważne jest poświęcenie czasu dzieciom, jak można go spędzić atrakcyjnie.  Następnie, już wspólnie z pociechami wykonywali dekoracje świąteczne.

 Do szkoły dostarczyliśmy wyczekiwany sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, programy edukacyjne oraz gry planszowe. Biblioteka wzbogacila się o ponad 70 nowych pozycji literackich. 

Teraz zajęcia w szkole będą dużo ciekawsze. 

Zobacz galerię zdjęć

***

W lutym rozpoczęliśmy szkolenia dla nauczycieli. Konsultacje przedmiotowe 5.02.2019  "Scenariusz w nowoczesnym ujęciu dydaktycznym" adresowane były do dwóch grup, czyli   nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i humanistycznych. Głównym celem szkoleń było doskonalenie umiejętności planowania lekcji, tak by uzyskać najlepsze efekty kształcenia. Uczestnicy warsztatów  poznali zasady formułowania celów ogólnych (kompetencji kluczowych) i szczegółowych. Szczególny nacisk położony został na wykorzystanie w praktyce edukacyjnej nowych metod i technik pracy (doskonalacych spostrzegawczość, koncentrację, kreatywność).

6 lutego zaś odbyły się pierwsze konsultacje w zakresie przedmiotow artystycznych. W ramach zajęć zostały omówione takie zagadnienia, jak rysunek intuicyjny, malowanie farbami akrylowymi z wykorzystaniem taśmy malarskiej oraz folii a także techniki malarskie w połączeniu z kalkografią.

Głównym celem zajęć było stworzenie możliwości podejmowania działań twórczych z wykorzystaniem różnych technik malarskich, kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia, także ucznia wraz z jego zasobami oraz rozwój wyobraźni plastycznej.
***
Od marca do maja realizowaliśmy kolejne zajęcia pozalekcyjne. Warsztaty przyrodnicze często odbywały się w plenerze, gdzie dzieci uczyły się określać kierunki świata i poznawały ukształtowanie naszego kraju. Dzięki zakupionym nowym sprzętom zajęcia informatyczne stały się znacznie ciekawsze. Projektowaliśmy proste gry z wykorzystaniem interakcji. Na matematyce ćwiczyliśmy pamięć rozwiązując łamigłówki. Język angielski też okazał się być całkiem prosty dzięki nauce poprzez piosenki, gry i zabawy.
****
Co miesiąc uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kaprów Polskich w Suchaczu przyjeżdżają do CSE "Światowid" na zajęcia pozaszkolne. Mają okazję rozwijać swoją kreatywność pod okiem instruktorów. Tańczą, projektują plakaty i własne biznesy, digitalizują obiekty. Uczą się robić zdjęcia, żonglują a nawet grają w x-boxa. Każde spotkanie to szereg ciekawych warsztatów, które otwierają dzieci na otaczający ich świat i technologie. Nasi instruktorzy udowadniają, że w każdym dziecku tkwi wielki potencjał.
***
Udział w projekcie to nie tylko nauka, ale też atrakcyjne wycieczki edukacyjne. W kwietniu odwiedziliśmy Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić aktualną wystawę, zapoznać się z historią obiektu, a także uczestniczyć w warsztatach plastycznych.
W maju oddaliśmy się szaleństwu w Activity Park w Elblągu. Zajęcia na trampolinach spodobały się i młodszym i starszym. Były okazja do wyładowania niespożytych pokładów energii :)
No i największa atrakcja czekała na dzieci na początku czerwca. Wyjazd do Energylandii w Zatorze. Już sama podróż była atrakcją, bo wyjeżdżaliśmy o 1.30 w nocy. Opiekunowie liczyli, że dzieci zasną, ale podekscytowanie czekającymi ich wrażeniami było zbyt silne. Po śniadaniu w McDonald dojechaliśmy na miejsce. Każdy z 6 opiekunów zabrał swoją gromadkę na eksplorowanie atrakcji Energylandii. Najmłodsi bawili sie na energusiu, samochodzikach i karuzelach, nieco starsi odkrywali atrakcje strefy familijnej, żądni wrażeń i adrenaliny szaleli na Hyperionie i Mayanie. Miłośnicy wody korzystali ze strefy basenowej. Pogoda była jak na zamówienie. Obiad został zjedzony w tempie ekspresowym, aby jak najszybciej wrócić do zabawy. Uczestnicy wycieczki wymęczeni, ale zadowoleni wsiedli do autobusu po zamknięciu parku o 19.30. Nie zdążyliśmy ruszyć a wszyscy spali (choć na kolację w KFC wstali bardzo chętnie). Do domu wrócili przed 5 rano. Dobrze, że cała sobota i niedziela były na regenerację i dzielenie się z rodzicami przeżyciami z wyjazdu.
****
W realizacji projektu udział biorą nie tylko dzieci, ale też nauczyciele z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Suchaczu. Warsztaty dla nich rozpoczęliśmy w lutym. Pod koniec kwietnia pedagodzy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym, które odbyło się w Hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach, gdzie poznali nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole. Na konsultacjach przedmiotowych realizowanych w małych grupach przystąpili też do tworzenia scenariuszy lekcji, które będą mogli zastosować w swojej pracy dydaktycznej.
***
W realizacji projektu uczestniczą też rodzice. Dla nich zorganizowaliśmy warsztaty w ramach "Akademii dla rodziców", które odbyły się 1 czerwca. Poruszaliśmy na nich zagadnienia jak wspierać rozwój dziecka i jak współpracować ze szkołą. Wszystko po to, aby dowiedzieć się, jak można lepiej porozumiewać się z dzieckiem, jak je motywować do nauki, jak wspierać talenty.

Pliki do pobrania

 • doc

  plan zajeć pozalekcyjnych na okres październik - grudzień 2018

  pobierz
 • doc

  plan zajęć pozaszkolnych na 27.10.2018

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 17.11.2018

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 1.12.2018

  pobierz
 • doc

  plan zajęć pozaszkolnych 15.12.2018

  pobierz
 • doc

  plan zajęć pozalekcyjnych styczeń-czerwiec 2019

  pobierz
 • doc

  plan zajęć pozaszkolnych 12.01.2019

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 9.02.2019

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 9.03.2019

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 13.04.2019

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 11.05.2019

  pobierz
 • doc

  plan zajeć pozaszkolnych 15.06.2019

  pobierz

Zapisz się do newslettera